KieletJapani

Japanin kielen jatkokurssi I

Tarjolla myös ryhmä 2 tiistaisin!

Laajuus

3 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

25.1.–19.4.2021 maanantaisin klo 16.20–18.40

paitsi viikolla 14 7.4. keskiviikkona klo 16.20–18.40

Opetuspaikka

Koronatilanteen vuoksi koulutus alkaa verkossa. Käytämme Zoom-alustaa. Osallistuja tarvitsee tietokoneen, jossa on internet-yhteys, mikrofoni sekä (mielellään) kamera.

Tiedotamme mahdollisesta lähiopetukseen siirtymisestä erikseen.

HUOM! Myös opetuskieli on vaihtunut, uutena pääasiallisena opetuskielenä on englanti.

Opettaja

Momoko Tsuda

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat käyneet japanin kielen alkeiskurssit I–III (noin 115–120 tuntia lähiopetusta) tai muuten hankkineet vastaavat taidot (hiraganat ja katakanat sekä noin 70 kanji-merkkiä, Genki I kappaleeseen 9 asti).

Tavoitteet

Tavoitetaitotaso A2 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Kurssin jälkeen opiskelija

  • - tuntee ja osaa käyttää laajempia kieliopillisia rakenteita, ilmaisuja ja sanastoa
  • - pystyy selviytymään erilaisissa arkipäivän kommunikaatiotilanteissa kuten lääkärissä käynti
  • - osaa kertoa omista aikomuksistaan, toivomuksistaan ja kokemuksistaan sekä antaa neuvoja ja ilmaista olettamusta
  • - osaa noin 130 kanji-merkkiä

Sisältö

Kurssilla opiskellaan lisää kielioppia, esim. adjektiivien vertailu. Laajennetaan myös ilmaisuja ja sanastoa (mm. matkustaminen ja sairauden oireet). Jakson opetuskielet ovat englanti ja japani, suomea pyritään tarvittaessa käyttämään apukielenä.

Suoritustapa

Kurssiin sisältyy 39 oppituntia (à 45 min.) opetusta sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä. Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen, kotitehtävät sekä loppukoe, joka arvioidaan asteikolla 1–5.

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 80 %:iin opetustunneista.

Kurssilla on käytössä sähköinen Moodle-oppimisympäristö.

Oppimateriaali

Genki I, 2. painos. ISBN: 978-4-7890-1440-3.

Kurssikirja ei sisälly kurssin hintaan.

Kuulustelut

Loppukoe viimeisellä opetuskerralla

Uusintakokeen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin

Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan viimeistään viisi päivää ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenteristamme.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 130 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Japanin kielen opiskelua voit jatkaa syksyllä kurssilla Japanin kielen jatkokurssi II.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Momoko Tsuda

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

25.1.2021 - 19.4.2021

Ilmoittautuminen alkaa

4.11.2020

Ilmoittautuminen päättyy

24.1.2021

Kurssimaksu

130€