Avoin yliopisto-opetusKuvataide

Kuvataiteen perusopinnot 25 op - kevät 2021 - syksy 2022

Oppiaine

Kuvataide

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintokokonaisuus on täynnä, voit ilmoittautua varasijalle. Varasijalle ilmoittauduttaessa ei makseta kurssimaksua verkkomaksuna.

  • Opintoihin ilmoittaudutaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella "ilmoittaudu” painikkeen kautta. Opintoihin otetaan 16 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

  • Opintokokonaisuuden kokonaishinta on 905€. Tampereen kesäyliopiston osuus hinnasta on 870€ ja se maksetaan kolmessa erässä:
  • Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna 290€ ja loput maksusta laskutetaan kahdessa erässä (290€ elokuussa 2021 ja 290€ tammikuussa 2022).
  • Mikäli työnantaja maksaa osallistumisen, syötä kohtaan yrityslaskutus työnantajalaskutustiedot.

  • Lapin avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 35€ maksetaan ILPA-ilmoittautumisen yhteydessä Lapin avoimeen yliopistoon (ohjeet ILPA-ilmoittautumisesta lähetetään erikseen ilmoittautuneille).

  • Kokeellinen grafiikka 4 op opintojaksolle tulee erillinen 50€ materiaalimaksu, joka laskutetaan opintojakson alkaessa.

  • Opiskelijan tulee omata riittävät kuvalliset valmiudet aloittaessaan kuvataiteen perusopinnot. 

Ajankohta

kevät 2021 - syksy 2022

Opintokokonaisuus alkaa Johdatus taiteelliseen ajatteluun opintojaksolla ti 13.4.2021Opinnot kestävät alustavasti syksylle 2022. Opetus pidetään Tampereella arki-iltoina tai viikonloppuisin. Tarkemmat opintojaksokohtaiset aikataulut ja suoritusohjeet löytyvät “Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot” -linkeistä.

Sisältö

Opinnot soveltuvat henkilöille jotka ovat kiinnostuneet oman taiteellisen ilmaisun kehittämisestä. Opinnoissa perehdytään taiteellisen ilmaisun kurssien avulla muutamiin perusilmaisutekniikoihin sekä kuvan rakentamisen peruskysymyksiin. Kuvataiteen perusopinnot eivät korvaa kuvataidekasvatuksen erikoistumisopintoja.

Suoritustapa

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen sekä opintojaksoihin kuuluvien tehtävien tekeminen.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja Tampereen kesäyliopiston tomistosta p. 03-2238433.

Opintopisteet

25

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

13.4.2021 - 31.12.2022

Ilmoittautuminen alkaa

26.10.2020

Ilmoittautuminen päättyy

30.3.2021

Kurssimaksu

870€