Avoin yliopisto-opetusKuvataide

Värioppi 4 op - UTAK0115 - syksy 2021

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Kuvataiteen perusopinnot 25 op - kevät 2021 - syksy 2022

Oppiaine

Kuvataide

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Aikataulu

Syksy 2021

Opettaja

Jouni Sarpola

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-väriopin peruskäsitteet
-soveltaa eri väriteorioita omassa ilmaisussa muotoilun ja taiteen kontekstissa
-käyttää värejä eri yhteyksissä ja ymmärtää niiden vaikutuksia
 

Sisältö

Väri-ilmiöiden tutkiminen erilaisten teorioiden pohjalta. Värien sekoitusharjoituksia, erilaisia väririnnastuksia, värin transparentti ja peittävyys ilmaisun keinoina. Värin käyttäminen osana muotoilun keskeisenä osana.
 

Suoritustapa

Toteutus ja työmuodot: Luentoja ja ohjattuja harjoituksia 48 h, itsenäinen työskentely 60 h.
Vaadittavat suorituksetAktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoitustehtävien hyväksytty suorittaminen.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty

Oheiskirjallisuus

Albers, Josef: Värien vuorovaikutus, 1991.
Arnkil, Harald: Värit havaintojen maailmassa, 2007.
Ball, Philip: Kirkas maa, miten värit syntyvät, 2003.
Brusatin, Manlio: Värien historia, 1996.
Finlay, Victoria: Värimatka, 2004.
Itten, Johannes: Värit taiteessa, 1989.

 

Opettaja

Jouni Sarpola

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

28.10.2021 - 11.1.2022

Kurssimaksu

0€