KieletRuotsi

Inledning till juridisk svenska (2 op)

Laajuus (op)

2.0

Oppiaine

Ruotsi

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto - Kieli- ja viestintäopintojen keskus

Ajankohta

Verkkokurssi 22.4.–20.5.2021 sekä ennen varsinaista kurssia vapaaehtoinen kertaus 13.–15.4.2021

Oppitunnit verkon välityksellä seuraavasti:

ti 13.4. klo 17–19.30 kertaus
to 15.4. klo 17–19.30 kertaus
to 22.4 klo 17–19.30
ti 27.4 klo 17–19.30
to 29.4  klo 17–19.30
ti 4.5 klo 17–19.30
to 6.5 klo 17–19.30
ti 11.5 klo 17–19.30
ti 18.5 klo 17–19.30
to 20.5 klo 17–19.30

Opetuksessa  käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousjärjestelmää. Osallistuja tarvitsee hyvän nettiyhteyden sekä mikrofonin ja kameran.

Kertausjakso

Vapaaehtoisen kertausjakson (6 oppituntia) tarkoituksena on, että opiskelija saa kertausta ja tukea tutkintoon kuuluvan ruotsin kielen kurssin suorittamiseen. Kertauksen taso on A2. 

Kertauksessa.
•    harjoitellaan kielen keskeisiä perusrakenteita ja sanastoa  
•    kirjoitetaan lyhyitä asiatekstejä
•    tehdään pienimuotoisia suullisia harjoituksia

Inledning till juridisk svenska -opintojakson tavoitteet

Taitotaso B1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla

Opiskelija 

- oppii ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan ja ruotsin kielen taidon  kehittämisestään ja tutustuu oman alansa kannalta relevantteihin  lähteisiin ja apuvälineisiin
- käyttää ruotsin kieltä rohkeasti oman taitotasonsa mukaisesti
- ymmärtää pääkohdat oikeudellisiin kysymyksiin liittyvästä puheesta
- pystyy lukemaan helpohkoja juridisia ja ajankohtaisia tekstejä ja  keskuste-lemaan niistä ruotsiksi sekä ilmaisemaan mielipiteensä ja  tuottamaan lyhyehköjä argumentoivia tekstejä
- hallitsee ruotsin kielen keskeisimmät rakenteet ja osaa soveltaa niitä

Sisältö

Juridiikkaan johdattelevia tekstin ja kuullun ymmärtämistehtäviä, suullisia tehtäviä ja kirjoittamistehtäviä. Ruotsin kielen rakenteiden syventäminen juridisten tekstien avulla.

Suoritustapa      

Pienryhmäopetusta verkossa 24 oppituntia (à 45 min.) ja itsenäistä työskentelyä n. 30 tuntia. Lisäksi vapaaehtoinen kertausjakso, johon kuuluu 6 oppituntia (à 45 min.) verkko-opetusta.

Opintojakson suorittaminen edellyttää säännöllistä ja aktiivista osallistumista opetukseen ja harjoitusten tekemistä. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan on osallistuttava vähintään 75 %:iin oppitunneista. 

Arviointi

Hyväksytty - hylätty

Oppimateriaali

Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali. 

Vastaavuus

Turun yliopiston Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen ruotsin kielen opintojakso KIRU2662

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 115 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 95 €. Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksun 20 € opiskelija maksaa avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 115 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos  opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen  oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta  avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

FM Karita Katto

Opintopisteet

2

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

13.4.2021 - 20.5.2021

Ilmoittautuminen alkaa

24.11.2020

Ilmoittautuminen päättyy

20.4.2021

Kurssimaksu

115€