Kehitä ammatillista osaamistasiOpetus, kasvatus ja ohjaus

Johdatus Complete Vocal Technique –laulutekniikkaan

Ajankohta

Su 15.11.2020 klo 15.00-19.00


Opetuspaikka

Tampere, tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin. 


Sisältö

CVT-introkurssi tarjoaa kompaktin johdannon Complete Vocal Technique
-laulutekniikan perusteisiin. Kokonaisuus koostuu teoriaosuudesta sekä lyhyistä laulunopetustuokioista aktiiviosallistujille. Teoriaosuudessa esitellään CVT:n perusperiaatteet ja -käsitteet (terveellinen äänenkäyttö ja laulajan tuki, neljä moodia, äänen värit sekä perusefektit) sekä käydään läpi harjoittelemisen työkaluja yhdessä kokeillen ja käytännön harjoituksia tehden. Teoriaosuuden jälkeen aktiivilaulajilla on mahdollisuus lyhyisiin yksilöopetustuokioihin, joita koko ryhmä seuraa oppimistarkoituksessa. Opetustuokioissa työskennellään laulajien valitsemien kappaleiden kanssa, jotka voivat edustaa mitä tahansa musiikkigenreä.

Kurssi soveltuu kaikille CVT-tekniikasta kiinnostuneille. Opetukseen osallistuminen ei edellytä aiempia lauluopintoja. Opettajana toimii CVT-tekniikan loppuvaiheen opettajaopiskelija, laulaja ja laulunkirjoittaja sekä kasvatustieteen tohtori Mirka Räisänen. Lisätietoja: www.mirkakaarina.fi.


Hinta

105 € teoriaopetus ja laulunopetus, maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. 

65 € teoriaopetus, laulunopetuksessa "kuunteluoppilaana", maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä ("valitse opiskelijahinta"). 

 

Lisätiedot


Complete Vocal Technique eli Kokonaisvaltaisen äänenkäytön tekniikka

on tanskalaisen Cathrine Sadolinin kehittämä laulun ja äänenkäytön tekniikka. Complete Vocal Techniquen periaatteisiin kuuluu, että kuka tahansa voi oppia laulamaan. Tekniikka kattaa lähes kaikki ihmisäänen soundit ja laulutyylit ja lähtee siitä, että kaikki äänet mahdollista oppia tuottamaan terveesti ja ääntä rasittamatta. Yksi CVT:n tärkeimmistä pedagogisista periaatteista on laulajan omien tavoitteiden ja oman kokemuksen sekä taiteellisen näkemyksen kunnioittaminen. CVT-metodiin voi tutustua osoitteessa: https://completevocal.institute/complete-vocal-technique/

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

 

Opettaja

Mirka Räisänen

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

15.11.2020 - 15.11.2020

Ilmoittautuminen alkaa

13.10.2020

Ilmoittautuminen päättyy

1.11.2020

Kurssimaksu

105€

Ilmoittaudu