KieletSaksa

Saksan kielen jatkokurssi II

Laajuus (op)

4

Vastaava yliopisto ja tiedekunta / yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

Verkkokurssi 20.1.–21.4.2021 keskiviikkoisin klo 16.45–20.00 (ei opetusta hiihtolomaviikolla 3.3.)

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-alustaa. Osallistuja tarvitsee nettiyhteyden ja mikrofonin (kamera ei ole välttämätön).

Kohderyhmä

Saksan kielen jatkokurssi II on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet saksan kielen alkeiskurssit I ja II sekä jatkokurssin I tai muuten hankkineet vastaavat tiedot (esim. 5 - 6 saksan lukiokurssia). Kielitaito tasolla A2.1.

Kurssi sopii hyvin henkilöille, jotka haluavat kerrata aikaisemmin opittua tai jatkaa kielitaidon kehittämistä. Se soveltuu sekä työssäkäyville ja korkeakoulujen tai lukioiden opiskelijoille että kenelle tahansa saksan kielen taitonsa kehittämisestä kiinnostuneelle.

Tavoitteet

Taitotaso A2–B1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla (tarkempi asteikko Opetushallituksen sivuilla: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/kielitaidon_tasojen_kuvausasteikko.pdf)

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- osaa käyttää saksan kielen perusrakenteita
- osaa viestiä melko sujuvasti arkipäivän tilanteissa ja yksinkertaisissa työelämän tilanteissa (esimerkiksi tapaamisesta sopiminen tai neuvotteleminen)
- ymmärtää yksinkertaisten asiatekstien pääsisällön ja yksityiskohtia
- osaa lukea ja kirjoittaa yhtenäistä tekstiä (esim. sähköpostia)
- hallitsee arkisen perussanaston ja tuntee työelämäsanastoa
- ymmärtää yksinkertaisten asiatekstien pääsisällön ja yksityiskohtia

Sisältö

Suulliset ja kirjalliset harjoitukset rakentuvat pääasiallisesti autenttisiin kielenkäyttötilanteisiin. Kielioppia käsitellään oppikirjan ja opettajan jakaman materiaalin avulla. Kurssiin sisältyy kirjallisia rakenneharjoituksia, kuullun ja luetun ymmärtämisharjoituksia sekä lyhyitä kirjoitelmia. Kurssilla harjoitellaan suullista ilmaisua ja tutustutaan kielialueen elämäntapaan ja kulttuuriin.

Kurssin kouluttaja Alexandra Matschke on syntyperäinen saksalainen ja osaa sujuvasti suomea. Kurssin opetuskielinä ovat saksa ja suomi.

Suoritustapa

Pienryhmäopetusta verkossa 52 tuntia (à 45 min.) ja itsenäistä työskentelyä n. 56 tuntia. Hyväksyttävän suorituksen perusteina ovat aktiivinen osallistuminen suullisiin harjoituksiin (jatkuva arviointi) sekä sovittujen harjoitustöiden tekeminen ja pienimuotoisen välikokeen sekä loppukokeen läpäiseminen. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista.

Arviointi asteikolla 0 – 5.

Oppimateriaali

Monika Hotanen & Eva Kauppi: Hallo! 2, Saksaa aikuisille (ISBN 978-951-1-34578-7), kappaleet 6/7–12
Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Opiskelija voi halutessaan hankkia käyttöönsä myös Hallo! 2 -kirjan äänitteen (ks. https://digi.finnlectura.fi/product_series).

Lisäksi käytetään opettajan omaa materiaalia.

Kurssin alussa kerrataan lyhyesti kirjan alkuosan sanastoa ja kielioppia.

Kuulustelut

Välikoe Moodlessa kurssin aikana (ajankohta ilmoitetaan kurssin alussa)
Loppukoe ja uusinta Moodlessa kurssin päätyttyä (ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin)

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 140 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Saksan kielen jatkokurssi II on tasoltaan vastaava kuin Tampereen yliopiston kielikeskuksen kurssia Saksa IV.

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Alexandra Matschke

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

20.1.2021 - 21.4.2021

Ilmoittautuminen alkaa

4.11.2020

Ilmoittautuminen päättyy

19.1.2021

Kurssimaksu

140€