Avoin yliopisto-opetusTulevaisuudentutkimus

Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta (5 op) - TUTU4

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

Aikataulu

Syksy 2021, verkkokurssi: loka-joulukuu

Tarkempi aikataulu ilmoitetaan moodle-alueella.

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto - Kauppakorkeakoulu

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tulevaisuustiedon ainutlaatuisuuden ja siitä johtuvan tieteenfilosofisen perustan ja tieteelliset lähtökohdat (mm. systeemiontologia, holistisuus, normatiivisuus ja arvot) sekä tunnistaa oppiaineen historialliset
merkkipaalut ja eri koulukunnat.

Sisältö

Opintojakson aikana käydään läpi tulevaisuudentutkimuksen tietokäsitys sekä ontologinen (mitä tulevaisuudentutkimus on) ja epistemologinen (miten tulevaisuudesta saadaan tietoa) perusta. Lisäksi syvennetään tiedonalaan kiinteästi liittyviä asioita ml. arvot, aikakäsitys, globaalit systeemit.

Suoritustapa

Verkkokurssi, 7 x 1 t, virtuaaliluennot, itsenäinen työskentely ja harjoitukset.

Osallistuminen verkko-opetukseen, viikoittaisten harjoitusten suorittaminen oppimisympäristö Moodlessa ja esseen (10-15 sivua) hyväksytty suorittaminen.

Oppimateriaali

Kurssin aikana jaettavat digitaaliset aineistot.

Lisätiedot

Tiedot ilmoitettu ennakkotietona, muutokset mahdollisia.

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Kurssin ajankohta

1.9.2021 - 31.12.2021

Kurssimaksu

145€