KieletEspanja

Espanjan kielen alkeiskurssi II

Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

Verkkokurssi 

Ryhmäopetusta verkossa 19.1.–3.5.2021 tiistaisin klo 17.00–20.15 (ei opetusta talvilomaviikolla 2.3.)

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousalustaa. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni.

Kohderyhmä

Espanjan kielen alkeiskurssi II on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet espanjan kielen alkeiskurssi I:n tai muuten hankkineet vastaavat tiedot (n. 50–60 tuntia edeltäviä opintoja). Opiskelija selviytyy auttavasti rutiininomaisista asiointitilanteista sekä osaa kertoa yksinkertaisin lausein preesensissä itsestään, perheestään ja työstään/opiskelustaan. 

Tavoitteet

Taitotaso A1–A2 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • - ymmärtää ja osaa tuottaa (sekä kirjallisesti että suullisesti) yksinkertaista, tuttuihin asioihin liittyvää yleiskieltä, myös menneeseen ja tulevaan viitaten
  • - osaa kertoa päivärutiineistaan ja terveydestään, keskustella kuulumisista sekä sopia ajankohdista ja tekemisistä
  • - osaa kuvailla ja vertailla
  • - pystyy käyttämään kieltä vuorovaikutteisesti eri tilanteissa (työ, opiskelu, matkailu) ja osaa toimia kulttuurieroja huomioon ottaen
  • - osaa havainnoida ja koota itselleen olennaista tietoa (taitotasoasteikolleen mukautetuista tarinoista ja keskusteluista) sekä esittää sitä koskevia kysymyksiä.

Sisältö

Kurssilla tehdään käännös- ja rakenneharjoituksia sekä harjoitellaan kuullun ymmärtämistä ja suullista ilmaisua. Tunneilla keskitytään suullista kielitaitoa ja puhevalmiutta tukeviin harjoituksiin. Kirjallisia harjoituksia tehdään lähinnä lähiopetustuntien ulkopuolella.

Opintojaksolla jatketaan tutustumista espanjalaiseen ja latinalaisamerikkalaiseen elämäntapaan ja kulttuuriin. Kurssin oppimismenetelminä käytetään etenkin ryhmä- ja parityöskentelyä, keskustelu- ja kuunteluharjoituksia sekä kirjallisia harjoituksia.

Suoritustapa

Ohjattua opiskelua verkossa 60 oppituntia (à 45 min.) ja itsenäistä työskentelyä n. 75 tuntia. Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen oppitunneilla tehtäviin harjoituksiin ja sovittujen harjoitustöiden sekä suullisen loppukokeen suorittaminen hyväksytysti. 

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista. 

Arviointi asteikolla 1–5

Oppimateriaali

Ahlava, Hämäläinen, Mendoza Santana, Rambla Lop, Warjus: Ventana 2 (978-952-63-3556-8) ja opettajan jakama materiaali

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Kuulustelut

Loppukoe viimeisellä opetuskerralla

Uusintakokeen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Espanjan kielen alkeiskurssi II vastaa tasoltaan Tampereen yliopiston kielikeskuksen kurssia Espanja II. 

Alkeiskurssi II:n jälkeen voit jatkaa opiskelua kurssilla Espanja III (kesällä 2021) tai Espanjan kielen jatkokurssi I (syyslukukaudella 2021).

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

FM Tommi Ingalsuo

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

19.1.2021 - 4.5.2021

Ilmoittautuminen alkaa

4.11.2020

Ilmoittautuminen päättyy

18.1.2021

Kurssimaksu

145€