KieletEspanja

Espanjan kielen jatkokurssi II

Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)

Ryhmäopetusta verkossa 14.1.–6.5.2021 torstaisin klo 17.00–20.15 (ei opetusta talvilomaviikolla 4.3. ja kiirastorstaina 1.4.) 

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousalustaa. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni.

Kohderyhmä

Espanjan kielen jatkokurssi II on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet yhteensä 12-15 opintopisteen laajuiset espanjan kielen alkeiskurssit I ja II sekä jatkokurssin I tai muuten hankkineet vastaavat tiedot (n. 150-180 tuntia edeltäviä opintoja, esim. espanjan kieli lukiossa B2- tai B3-kielenä). Kielitaito tasolla A2.

Tavoitteet

Taitotaso A2-B1 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • - hallitsee espanjan peruskieliopin
  • - hallitsee preteritin, imperfektin ja pluskvamperfektin käytön ja tuntee futuurin eri muodot, suorat ja epäsuorat objektipronominit sekä indefiniittipronomineja
  • - ymmärtää yleiskielisiä tekstejä ja osaa keskustella niistä
  • - osaa keskustella ja kirjoittaa lyhyitä tekstejä eri aiheista, esim. matkoistaan tai harrastuksistaan
  • - osaa perustella mielipiteitään
  • - tuntee espanjankielisten maiden yhteiskuntaa ja kulttuuria
  • - pystyy käyttämään kieltä vuorovaikutteisesti esim. työssä

Sisältö

Kurssilla syvennetään mm. kieliopin, sanaston sekä suullisen ja kirjallisen taidon hallintaa. Jatketaan preteritin ja imperfektin opiskelua sekä opetellaan pluskvamperfektin ja futuurin käyttöä. Suullista kielitaitoa harjoitellaan muun muassa pari- ja pienryhmäkeskustelujen muodossa. Luetun ja kuullun ymmärtämistä harjoitellaan sekä oppikirjan että autenttisten materiaalien avulla. Laaditaan myös erilaisia lyhyitä tekstejä.

Suoritustapa

Ohjattua opiskelua verkossa 60 oppituntia (à 45 min.) ja itsenäistä työskentelyä n. 75 tuntia. Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen oppitunneilla tehtäviin harjoituksiin ja sovittujen harjoitustöiden sekä suullisen loppukokeen suorittaminen hyväksytysti. 

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista. 

Arviointi asteikolla 1–5

Oppimateriaali

Rambla Lop, Ahlava, Warjus, Hämäläinen, Kemppainen: Ventana 3 (978-952-63-4304-4): kappaleet 5-8 ja opettajan jakama materiaali

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Kuulustelut

Loppukoe viimeisellä opetuskerralla

Uusintakokeen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Aikaisen ilmoittautujan etu

Ilmoittaudu kurssille viimeistään 13.12. ja maksa kurssimaksu ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna, niin saat aikaisen ilmoittautujan edun10 euroa (huomioitu hinnassa)!

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Espanjan kielen jatkokurssi II vastaa tasoltaan Tampereen yliopiston kielikeskuksen kurssia Espanja IV.

Kesälle 2021 on suunnitteilla opintojakso KKES5 Espanjan kielen kirjallinen ja suullinen taito, 4 op (lähtötaso A2-B1).

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

FM Tommi Ingalsuo

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

14.1.2021 - 6.5.2021

Ilmoittautuminen alkaa

4.11.2020

Ilmoittautuminen päättyy

13.1.2021

Kurssimaksu

145€