KieletItalia

Italian jatkokurssi 2

Laajuus (op)

3.0

Oppiaine

Italia

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Helsingin yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

18.1.–3.5.2021 maanantaisin klo 16.30–19.15 (ei opetusta koulujen talvilomaviikolla 1.3. eikä pääsiäisenä 5.4.)

Opetus on mahdollista siirtää järjestettäväksi verkon välityksellä, mikäli se on koronavirusepidemian vuoksi tarpeellista.

Huom: kurssi pidetään koronavirustilanteesta johtuen etänä ainakin em. talvilomaan asti. Tarkempia tietoja mahdollisesta lähiopetukseen siirtymisestä kerrotaan kurssilla.

Opetuspaikka

Tampere (tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse) 

Edeltävät opinnot

Lähtötaso A2 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla. Italian jatkokurssi 1 tai vastaavat tiedot (esim. lukion lyhyt italia).

Tavoite

  • - kaikkien aikamuotojen ja tapaluokkien tuntemus (konjunktiivista preesens)
  • - osata kertoa tulevaisuudesta
  • - kyetä ymmärtämään melko hyvin puhetta ja osallistumaan keskusteluun
  • - hallita entistä laajempi ja monipuolisempi sanavarasto 
  • - osata ilmaista omia näkemyksiä ja oletuksia

Sisältö

Aihepiirit: koulunkäynti ja opiskelu, terveys, luonne ja ulkonäkö, asuminen, työelämä
Harjoiteltavat taidot: Italian jatkokurssi 2:lla harjoitellaan kaikkia kielitaidon osa-alueita.
Työ- ja toimintamuodot: Opintojaksolla työskennellään pareittain ja pienryhmissä sekä tehdään kuuntelu- ja kirjoitustehtäviä.

Suoritustapa

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn sekä loppukoe. Lähiopetusta 48 tuntia (à 45 min.) ja itsenäistä opiskelua 33 tuntia. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 75 %:iin lähiopetustunneista.

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin.

Arvosana: hyväksytty - hylätty

Kuulustelut

Loppukokeen ja uusinnan ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Kuulusteluihin ilmoittaudutaan viimeistään viisi päivää ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenteristamme.

Oppimateriaali

Imperato, Kuusela & Meurman: Bella Vista 2 (SanomaPro). Kappaleet 7–12.
(lisäksi opettajan oma materiaali aiheesta Passato remoto).

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 155 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 125 €. Helsingin yliopiston yliopistomaksun 30 € opiskelija maksaa Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 155 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Jatkokurssi 2 on jatkoa syyslukukaudella 2020 järjestetylle italian jatkokurssi 1:lle.

Italian jatkokurssi 2:n jälkeen voit jatkaa italian opiskelua jatkokurssi 3:lla, joka alkaa syksyllä 2021.

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

FM Jenni Kaario

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

18.1.2021 - 3.5.2021

Ilmoittautuminen alkaa

15.11.2020

Ilmoittautuminen päättyy

18.1.2021

Kurssimaksu

155€