KieletJapani

Japanin kielen jatkokurssi III

Laajuus

2 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

20.1.–28.4.2021 seuraavasti:

20.1.–21.4.2021 keskiviikkoisin klo 16.30–18.05
28.4. keskiviikkona klo 16.30–18.25

Huom! Tunti peruttu 10.2., korvaava tunti 3.3. klo 16.30–18.05.

Opetuspaikka

Huom! Koronatilanteen vuoksi kurssi alkaa verkossa. Käytämme verkko-opetuksessa Zoom-alustaa. Tiedotamme erikseen mahdollisesta lähiopetukseen siirtymisestä.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat käyneet japanin kielen alkeiskurssit I-III sekä jatkokurssit I ja II (noin 175–180 tuntia lähiopetusta) tai muuten hankkineet vastaavat taidot (hiraganat ja katakanat sekä noin 160 kanji-merkkiä, Genki II kappaleeseen 13 asti).

Tavoitteet

Tavoitetaitotaso A2–B1 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Kurssin jälkeen opiskelija

  • - tuntee ja osaa käyttää laajempia kieliopillisia rakenteita, ilmaisuja ja sanastoa
  • - pystyy selviytymään erilaisissa arkipäivän kommunikaatiotilanteissa, mm. haluamisesta kertominen ja ehdotuksien ilmaiseminen
  •  - osaa noin 195 kanji-merkkiä

Sisältö

Kurssilla opiskellaan lisää kielioppia: esim. verbien oo-muoto, substantiivin määritteenä toimiva lause ja ageru/kureru/morau-ilmaisuja (antamiseen ja saamiseen liittyviä ilmaisuja). Laajennetaan myös ilmaisuja ja sanastoa.

Suoritustapa

Kurssiin sisältyy 30 oppituntia (à 45 min.) opetusta sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä. Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen, kotitehtävät sekä loppukoe, joka arvioidaan asteikolla 1–5. 

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 80 %:iin opetustunneista.

Kurssilla on käytössä sähköinen Moodle-oppimisympäristö.

Oppimateriaali

Genki II, 3. painos. ISBN: 978-4789017329

Kurssikirja ei sisälly kurssin hintaan.

Kuulustelut

Loppukoe viimeisellä tunnilla.

Uusintakokeen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan viimeistään viisi päivää ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenteristamme.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 115 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Syksyllä voit jatkaa japanin kielen opiskelua kurssilla Japanin kielen syventävä kurssi I. Tarkemmat tiedot syksyn tarjonnasta julkaistaan alkukesästä.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Naoko Miyamoto-Maunu

Opintopisteet

2

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

20.1.2021 - 28.4.2021

Ilmoittautuminen alkaa

3.11.2020

Ilmoittautuminen päättyy

7.1.2021

Kurssimaksu

115€