KieletVenäjä

Venäjän kielen syventävä kurssi II

Ajankohta

Verkkokurssi 20.1.–5.5.2021 keskiviikkoisin klo 17.00–19.30 (ei opetusta koulujen talvilomaviikolla 3.3.)

Opetuksessa käytetään Zoom-verkkokokousjärjestelmää. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni. Kamera ei ole välttämätön. Opiskelijan ei tarvitse hankkia mitään ohjelmia.

Kohderyhmä

Venäjän kielen syventävä kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet vähintään venäjän kielen alkeiskurssit I ja II sekä jatkokurssit I ja II (yhteensä n. 200-240 tuntia kieliopintoja) tai muuten hankkineet vastaavat tiedot. Kielitaito vähintään tasolla A2-B1. Kurssi soveltuu myös edistyneemmille kielen opiskelijoille.

Tavoitteet

Taitotaso B1 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • - ymmärtää perusajatukset ja keskeisiä yksityiskohtia puheesta
  • - tavoittaa pääajatukset radio- ja tv-ohjelmista sekä lyhyehköistä teksteistä
  • - osaa viestiä useimmissa tavallisissa tilanteissa esim. kertoa omista mielenkiinnon kohteistaan ja ilmaista mielipiteensä
  • - kykenee kehittämään kielitaitoaan saavutetun pohjan avulla.

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan tekstien kääntämistä ja kielioppia sekä tehdään tehtäviä rauhallisesti edeten ja taitoja syventäen. Lisäksi tutustutaan Venäjän nyky-yhteiskuntaan ja kieleen ohjattujen keskusteluiden, uutiskatsausten, elokuvien sekä erilaisten opiskelijoiden kiinnostuksen kohteiden mukaisten tekstien pohjalta. Lisämateriaalilla ja harjoituksilla täydennetään hankittua kielen taitoa.

Suoritustapa

Kurssiin sisältyy 45 oppituntia (à 45 min.) verkko-opetusta sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen. Kurssilla ei ole loppukoetta.

Oppimateriaali

Marjatta Alestalo, Kafe Piter 3, Venäjää taitotasolle B1 (kappaleesta 4 alkaen)
ISBN 978-951-792-378-1

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Lisäksi käytetään opettajan jakamaa materiaalia. 

Kurssilla voidaan käyttää Moodle-verkko-oppimisympäristöä mm. materiaalin jakamiseen ja tiedottamiseen.

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Ina Jantunen

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

20.1.2021 - 26.5.2021

Ilmoittautuminen alkaa

16.11.2020

Ilmoittautuminen päättyy

19.1.2021

Kurssimaksu

130€