Kehitä ammatillista osaamistasiOpetus, kasvatus ja ohjaus

Resilienssi ja vaikeuksista selviäminen

Resilienssi on elinvoiman säie, jota tarvitaan vaikeuksissa ja kriiseissä selviämiseen. Se on kykyä sietää epävarmuutta, toipua vastoinkäymisistä, sopeutua uudenlaisiin tilanteisiin ja löytää merkityksellisyydenkokemus hankalistakin olosuhteista. Tässä koulutuksessa tutkitaan keinoja, joilla omaa ja yhteisön resilienssiä voi vahvistaa. Pääset tutustumaan resilienssiin ilmiönä niin tutkimustiedon kuin käytännön kokeilujen ja kokemusten kautta.

Koulutuksessa resilienssi-teemaa lähestytään luennoin, keskusteluin ja omakohtaisin harjoituksin. Koulutuksen käytyään osallistujalla on ymmärrystä vaikeiden asioiden kohtaamisesta, sekä keinoja tukea ja kasvattaa omaa sekä yhteisönsä toipumiskykyä. Koulutus koostuu viidestä lähijaksosta ja sen kesto on vähän yli puoli vuotta.

Hinta ja ilmoittautuminen

Koulutus maksaa 1500 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan 300€:n varausmaksu, jota ei palauteta, jos opiskelija peruu osallistumisensa koulutukseen. Loput opintomaksusta laskutetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä. 

Tampereen kesäyliopisto ei ole arvonlisäverovelvollinen.

Aikataulu

Koulutuspäivät ovat: 2.9., 8.10., 23.11.21 9.12. ja 26.1.2022

Koulutuspäivät pidetään noin klo 9-16. Koulutuspäivät toteutetaan ensi sijaisesti lähiopetuksena, mutta koulutuksiin on mahdollisuus osallistua myös etänä.

Kohderyhmä

Kaikki, jotka ovat kiinnostuneita etsimään uudenlaisia tapoja kasvattaa henkistä toipumiskykyä itsessään ja muissa.
Erityisen hyvin koulutus sopii koulutus-, opetus- ja ohjaustyötä tekeville, esihenkilöille, työhyvinvoinnin kehittäjille,
HR-henkilöstölle, sote-alan toimijoille, mutta myös muille teemasta kiinnostuneille. Koulutukseen ei ole taustakoulutusvaatimuksia, mutta osallistuminen edellyttää kykyä ja halua tutkia oman elämän tarinaa integroivan oppimisen ja kasvun näkökulmasta ja antaa arvostavasti tilaa myös muiden ryhmäläisten oppimisprosesseille.

Keskeisimmät sisällöt


• Resilienssi monimuotisena ilmiönä – yksilönäkökulmasta sosiaaliseen näkökulmaan
• Ryhmän resilienssi, esimerkiksi työryhmän tai perheen kyky kestää hankaluuksia
• Pystyvyysuskon, toiveikkuuden ja toimijuuden vaaliminen arjessa
• Merkityksellisyyden hahmottaminen omassa tarinassa
• Traumanjälkeinen kasvu, ja uutena käsitteenä ylevöitymisen kokemuksen jälkeinen kasvu
• Myönteisten tunteiden merkityksen ymmärtäminen, itsemyötätuntotaitojen opiskelu
• Oman resilienssin tutkiminen käytännössä harjoituksin ja resilienssipäiväkirjan avulla.


Koulutuksen rakenne


• 5 seminaaripäivää (koronatilanteen mukaan joko lähinä tai verkkokoulutuksena)
• Omakohtaisten harjoitusten työstämistä väliajoilla sekä koulutuspäivissä
• Itsenäistä vertaisryhmätyöskentelyä seminaaripäivien väleissä
• Kirjallisuuden reflektointia
• Oman resilienssipäiväkirjan kirjoittaminen


Kouluttajat

Sirkku Ruutu, koulutusjohtaja
Psykologi (PsM), luokanopettaja (KM), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (Valvira, Kela, VET),
kognitiivinen lyhytterapeutti (Kela), johdon ja esimiesten työnohjaaja (MIF, STOry), tietokirjailija (AlmaTalent), MCCcoach
(ICF)
sirkku.ruutu@siria.fi
”Olen innostunut ihmisten piilopotentiaalin etsimisestä ja sen valjastamisesta heidän itsensä optimaaliseen
käyttöön. Minua kiinnostaa toipumisorientoitunut lähestymistapa ja resilienssin kasvattamisen metodit.
Suhtaudun työhöni intohimoisesti ja sytyn aidoista, älykkäistä ja uteliaan tutkivalla tavalla toteutuvista dialogeista
opintoryhmissäni. Osaan yhdistellä erilaisia teorioita ja kytkeydyn nopeasti muiden puheenvuoroihin muodostaen
niistä systeemisiä mielen karttoja yhteisen ymmärryksen laajentamiseksi.
Olen luonteeltani optimistinen ja vaikeissa tilanteissa ryhdyn nopeasti toimimaan omien oppieni mukaisesti: etsien
uusia tulokulmia tai vaihtoehtoja etenemiseen ja säilytän toimijuuteni. Haluan elää arvojeni mukaisesti ja vaikka työ
on minulle suuri innostuksen lähde, osaan myös laiskotella tarvittaessa.”

Krisse Lipponen
Sosiaalipsykologi VTM, vaativan erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, työnohjaaja, kouluttaja,
tietokirjailija
”Käyn työkseni ihmisten kanssa mielenkiintoisia ja innostavia keskusteluja erilaisissa yhteyksissä, on sitten kyse
psykoterapiasta, työnohjauksesta tai kouluttamisesta. Minulle ratkaisukeskeinen työtapa merkitsee luovuutta ja
uusia näkökulmia, mahdollisuuksien löytämistä ja olemassa olevan arvostamista. Positiivisen psykologian
tutkimustiedon kautta ratkaisukeskeinen ajattelu terävöityy edelleen, ja vanha tuttu tarinallinen lähestymistapa
nousee uuteen lentoon. Näillä lähestymistavoilla pääsen usein seuraamaan innostavien uusien asioiden syntyä,
tilanteiden helpottumista ja jäsentymistä, parhaimmillaan yksilöiden ja ryhmien kukoistusta.
Työskentelyotteeni on muovautunut vuosien varrella intohimoisen uuden tiedon hankkimisen kautta. Rakastan
oppimista, niin kirjoista, koulutuksista kuin internetistäkin, kaikkein eniten opin asiakkailtani.”

Kouluttajat ovat kirjoittaneet useita tietokirjoja ratkaisukeskeisestä ajattelusta, positiivisesta
psykologiasta ja niiden hyödyntämisestä. Krisse Lipposen uusin kirja ”Resilienssi arjessa” sekä ”Voimaa hyvän elämän polku” ja Sirkku Ruudun uusimmat opukset ”Coachin työkalupakki” tai ”Mentaalisen hyvinvoinnin työkirja” kuuluvat tähän koulutukseen osallistuvien kurssimateriaaleihin.

Peruutusehdot

Mikäli koulutukseen osallistumista ei peruta 9.3.2021 mennessä, perimme puolet koulutuksen hinnasta, Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan ennen opintojen alkua, tai osallistuminen perutaan opintojen aikana, osallistujalta laskutetaan ja peritään koko kurssimaksu. Peruutukset tehtävä kirjallisesti osoitteeseen toimisto@tampereenkesayliopisto.fi.

Lisätiedot

Tampereen kesäyliopisto koulutuspäällikkö Anu Urhemaa, anu.urhemaa@tampereenkesayliopisto.fi, puh 040 706 5606.

Sisältöasiat: koulutuksen johtaja Sirkku Ruutu, sirkku.ruutu@siria.fi

Opintopisteet

25

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

2.9.2021 - 26.1.2022

Ilmoittautuminen alkaa

12.11.2020

Ilmoittautuminen päättyy

11.8.2021

Kurssimaksu

1500€