KieletRanska

Ranskan kielen alkeiskurssi I

Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta / yksikkö

Tampereen ammattikorkeakoulu - Kielet ja viestintä

Ajankohta

Verkkokurssi 11.1.–3.5.2021 maanantaisin klo 16.30–19.45

Ei opetusta 1.3. ja 5.4.

Kurssi toteutetaan Zoom- ja Moodle-alustoilla. Osallistuja tarvitsee tietokoneen, jossa on internet-yhteys, mikrofoni ja (mielellään) kamera.

Kohderyhmä

Ranskan kielen alkeiskurssi I on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole aiemmin opiskelleet ranskaa. 

Tavoitteet

Taitotaso A1 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Kurssilla opiskellaan ja harjoitellaan yleisimpien asiointitilanteiden kieltä ja kielen perusrakenteita sekä tutustutaan tapakulttuuriin.

Kurssin käytyään opiskelija:

  • - selviytyy ranskan kielellä tavallisimmissa kielenkäyttötilanteissa esim. matkalla tai omalla työpaikalla olevien asiakkaiden kanssa (mm. asiointi, auttaminen, neuvominen)
  • - ymmärtää ja osaa tuottaa yksinkertaista, yleiskielistä puhetta ja tekstiä, joka liittyy tuttuihin asioihin, kuten perheeseen, työhön, harrastuksiin ja lähiympäristöön
  • - osaa kielen perusrakenteet
  • - tunteet kielialueen kulttuurieroja ja vuorovaikutustapoja sekä pystyy ottamaan niitä huomioon omassa toiminnassaan

Sisältö

Suulliset ja kirjalliset harjoitukset rakentuvat pääasiallisesti autenttisiin kielenkäyttötilanteisiin. Kielioppia käsitellään oppikirjan ja monisteiden avulla sekä tehdään käännös- ja rakenneharjoituksia. Lisäksi harjoitellaan suullista ilmaisua ja keskustelua sekä tehdään harjoituksia ääntämisen, puhevalmiuden ja kuullun ymmärtämisen parantamiseksi. Opintojaksolla tutustutaan myös kielialueen elämäntapaan ja kulttuuriin.

Suoritustapa

Kurssiin sisältyy 60 tuntia verkko-opetusta sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä. Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja kirjallinen loppukuulustelu.

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista.

Arviointi asteikolla 1-5.

Oppimateriaali

Martikainen, Lindgren ja Lanoire: C’est parfait! 1, kpl 0-5 (ISBN: 978-951-1-30671-9)
Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Lisäksi käytetään opettajan omaa materiaalia.

Kuulustelut

Ilmoitetaan myöhemmin

Vastaavuus

Kurssi vastaa Tampereen ammattikorkeakoulun opintojaksoa Ranskan kielen alkeet - 3H00EM69 (5 op).

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Ranskan kielen alkeiskurssi I on tasoltaan vastaava kuin Tampereen yliopiston kielikeskuksen kurssi Ranska I.

Ranskan kielen alkeet -kurssin suoritettuasi voit osallistua kurssille Ranska II kesällä 2021.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Julien Souilliez

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

11.1.2021 - 3.5.2021

Ilmoittautuminen alkaa

12.11.2020

Ilmoittautuminen päättyy

10.1.2021

Kurssimaksu

145€