Kehitä ammatillista osaamistasiSosiaali- ja terveysala

Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus

Tämä kurssi on päättynyt

Koulutuksessa on vapaita paikkoja!

Ajankohta ja toteutustapa

Perjantai 26.2.2021 klo 9.00-16.30

Koulutus järjestetään etäyhteydellä, jolloin koulutuksessa painottuu luento-opetus ja keskustelu.

Kouluttaja

Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET

Minna Martin työskentelee psykoterapeuttina, työnohjaajana, kouluttajanaja tietokirjailijana omassa yrityksessään. Hänellä on pitkä kokemus sosiaalisten tilanteiden pelkojen kanssa työskentelystä sekä ryhmien että yksilöpotilaiden kanssa. Hän on kouluttanut yli 1000 jännittäjäryhmän ohjaajaa.

Kohderyhmä

Koulutus sopii hyvin moniammatilliselle kohderyhmälle, esimerkiksi psykologeille, psykologian opettajille, puheviestinnän opettajille, äidinkielen opettajille, kielten opattajille, muusikkojen opettajille, psykoterapeuteille, opinto-ohjaajille, kuraattoreille, työterveyshuollon henkilöstölle ja muille jännittäjien kanssa työskenteleville.

Kuvaus

Ryhmämalli on integratiivinen. Se perustuu kognitiivisiin ja psykofyysisiin työskentelytapoihin. Ryhmämalli on syntynyt Minna Martinin kehittämänä kliinisen potilastyön ja ryhmänohjauskokemuksen pohjalta.

Yhden päivän koulutus (8 intensiivistä opetustuntia, klo 9.00-16.30) tarjoaa perusvalmiudet jännittäjäryhmän ohjaamiseen edellyttäen, että ohjaajalla on riittävästi koulutusta ja kokemusta ryhmien kanssa toimimisesta. 

Koulutusmateriaaliin kuuluvat ennakkoon tehtävät jännittäjäryhmän kotitehtävät sekä Jännittäjäryhmän ohjaajan työkirja. Työkirja sisältää teoriamateriaalia jännittämiseen liittyen ja ohjeet kaikista ryhmässä tehtävistä harjoituksista. Työkirjan ohella on hyvä lukea laajempaa Saa jännittää -kirjaa. 

Koulutuspäivässä käydään läpi seuraavat sisällöt:

- sosiaaliseen ahdistuneisuuteen liittyvät taustatekijät, sen ilmenemismuodot ja yleisyys

- jännittämisen kokemusta ylläpitävät suhtautumistavat ja toimintatavat

- keinoja, joilla jännittäjiä voidaan auttaa käsittelemään tilannettaan

- kahdeksan kerran ryhmämuotoinen interventio jännittäjille; menetelmän ja ohjelmarungon esittely

- konkreettisia harjoituksia ja tehtäviä, joita voi hyödyntää sekä yksilöpotilaiden että jännittäjäryhmien kanssa

Tavoite

Osallistuja saa perusvalmiudet jännittäjäryhmän ohjaamiseen edellyttäen, että ohjaajalla on riittävästi koulutusta ja kokemusta ryhmien kanssa toimimisesta. Osallistuja ymmärtää sosiaaliseen ahdistuneisuuteen liittyviä tekijöitä ja kokemusta ylläpitäviä mekanismeja. Hän saa konkreettisia keinoja jännittäjien auttamiseen niin yksilö- kuin ryhmätasolla.

Osallistumismaksu

240 €. Maksuun sisältyy Jännittäjäryhmän ohjaajan työkirja.

Yhteyshenkilö kesäyliopistossa

Koulutuskoordinaattori Sanna Vaurula, puh. 040-3573232

Opettaja

Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

26.2.2021 - 26.2.2021

Ilmoittautuminen alkaa

15.11.2020

Ilmoittautuminen päättyy

25.2.2021

Kurssimaksu

240€