Kehitä ammatillista osaamistasiMarkkinointi ja viestintä

Twitter organisaation viestinnässä

Tiistai 16.3.2021 klo 12.00-16.00 - koulutus toteutetaan etäkoulutuksena (Zoom)


Kohderyhmä

Kaikki, jotka ylläpitävät Twitter-tiliä tai haluavat viestiä ja/tai seurata viestintää Twitterissä.


Sisältökuvaus

Olet aloittanut ja ehkä twiitannutkin jo hetken. Koulutuksessa tutustumme oman viestinnän ja ilmeen luomiseen Twitter-kanavassa.

Kolutuksen tarkoituksena on rohkaista Twitterin käyttöön sekä antaa käytännönläheisiä vinkkejä Twitter-viestintään ja sen seuraamiseen.


Koulutuksessa käsiteltäviä aiheita:

Twitter osana organisaation viestintää

o Twitter-kanavan luominen ja bio

o käyttöönotto ja tavoitteet, tiimi

o seuraaminen ja seuraajat, näkyminen verkkopalveluissa


Twitterin käyttö asiantuntijoilla

o kyvykkyys poikkeusaikoina

o monitorointi ja analytiikka


Millainen kanava ja mitä viestiä?

o esimerkkejä hyvästä ja huonosta

o kokonaiskuva vs yksilö

o viranomaisten materiaali ja hyödyntäminen sosiaalisessa mediassa

o monitorointi ja analytiikkaa


Huomioita hyvästä Twitter viestijästä

Twiittaamalla viestiminen ja viestinnän periaatteet


Kouluttaja

Teknologia- ja tietoasiantuntija Jarkko KoivuniemiOpettaja

Jarkko Koivuniemi

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

16.3.2021 - 16.3.2021

Ilmoittautuminen alkaa

16.11.2020

Kurssimaksu

65€

Ilmoittaudu