Avoin yliopisto-opetusValokuvataide

Valokuvaus 4 op + Valokuvauksen perusopinnot 25 op - kevät 2021 - syksy 2022

Oppiaine

Valokuvataide

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Ajankohta

Kevät 2021 - syksy 2022.

Valokuvauksen perusopinnot alkavat Valokuvaus 4 op -opintojaksolla 14.4.2021 (ennakkojakso ennen perusopintokokonaisuutta, sisältyy opintoihin ja opintokokonaisuuden maksuun). Keväällä 2021 pidetään Valokuvaus 4 op opintojakso ja opinnot jatkuvat elokuussa 2021. 

Kaikki opetus pidetään Tampereella arki-iltoina ja viikonloppuisin. Opinnot kestävät syksylle 2022. Katso tarkemmat opintojaksokohtaiset aikataulut “Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot” -linkeistä.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Ilmoittautuminen avautuu ke 13.1.2021 klo 10.00. Opintoihin ilmoittaudutaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella “Ilmoittaudu” painikkeen kautta.

  • Opintoihin otetaan 16 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

  • Opintokokonaisuuden kokonaishinta on 950€. Tampereen kesäyliopiston osuus hinnasta on 915€ ja se maksetaan kolmessa erässä: Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna 305€ ja loput maksusta laskutetaan kahdessa erässä (305€ elokuussa 2021 ja 305€ tammikuussa 2022). Mikäli työnantaja maksaa osallistumisen, syötä kohtaan "yrityslaskutus" työnantajan laskutustiedot.

  • Lapin avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 35€ maksetaan ILPA-ilmoittautumisen yhteydessä Lapin avoimeen yliopistoon (ohjeet ILPA-ilmoittautumisesta lähetetään erikseen ilmoittautuneille).

  • Visuaalisen ilmaisun menetelmiä I 4 op  ja Kokeellisen ilmaisun tutkimusvälineitä 4 op -opintojaksoille tulee erilliset pimiötyöskentelyn materiaalimaksut  (n. 50€/kurssi). 

  • Opiskelijat maksavat itse myös mahdollisten näyttelykäyntien kustannukset.

  • Opintojen suorittaminen vaatii aktiivista osallistumista lähiopetukseen (80% läsnäolo) ja oman digijärjestelmäkameran käyttöä. Lisäksi edellytetään kuvankäsittelyohjelman perushallintaa ja mahdollisuutta käyttää kuvankäsittelyohjelmaa myös itsenäisesti tehtävissä harjoitustöissä.

  • Visuaalisen ilmaisun menetelmiä I ja Kokeellisen ilmaisun tutkimusvälineitä -opintojaksoilla työskennellään filmikameroilla, joten omasta filmijärjestelmäkamerasta on etua (mutta se ei ole edellytys opintoihin ilmoittautumiselle).

Opetuspaikka

Tampere

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ja hyödyntää erilaisia tallennevälineitä omassa visuaalisessa kerronnassaan ja taiteellisessa työskentelyssään. Hän oppii käyttämään valokuvaa myös tutkimusvälineenään. Hän tunnistaa ympäristöönsä liittyviä visuaalisia esitystapoja ja niihin liitettyjä käytäntöjä.

Sisältö

Valokuvauksen perusopintojen aikana opiskelija perehtyy välineisiin ja materiaaleihin sekä valokuvauksen ilmaisullisiin erityispiirteisiin. Hän tutustuu myös valokuvauksen historiaan ja teoriaan.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja Tampereen kesäyliopiston toimistosta  p. 03-22308433.

Opintopisteet

29

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

14.4.2021 - 31.12.2022

Ilmoittautuminen alkaa

13.1.2021

Ilmoittautuminen päättyy

31.3.2021

Kurssimaksu

915€