Avoin yliopisto-opetusValokuvataide

Valokuvauksen traditiot 4 op - UVAL0155 - syksy 2021

Tämä kurssi on päättynyt

Oppiaine

Valokuvataide

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Ajankohta

syksy 2021

Luentojen alustava aikataulu:

Ti 28.9.

Ti 5.10.

Ti12.10.

Ti 26.10.

Ti 2.11.

Ti 9.11.

Ti 16.11.

Luennot aina klo 17.00-20.15.

Paikka: Tampereen kesäyliopisto/ Tampereen yliopisto.

Opettaja

Tuula Alajoki

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa hyödyntää kuvallisen viestinnän ja oman välineensä historiaa ja teoriaa nähdä niiden suhteen nykyhetkeen ja yhteiskuntaan

- osaa kirjoittaa analyyttisesti valokuvasta

Sisältö

Opiskelija saa perustiedot valokuvauksen kehityksestä ja suhteesta muihin taiteenaloihin

Suoritustapa

Toteutus ja työmuodot:

Luennot 28 h, tentti, itsenäinen työskentely 80 h

Vaadittavat suoritukset:

Luennot, tentti.

Tenttipäivät varmistuvat myöhemmin.

Tentteihin ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen tenttiä sähköisellä tentti-ilmoittautumislomakkeella Tampereen kesäyliopiston nettisivuilla os. https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/tentti-ilmoittautumislomake/

Tenttipaikan voi tarkistaa tenttikalenterista os. https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/tenttikalenteri/

Arviointi: 5-1/uusittava

Oppimateriaali 

Barthes, Roland 1985. Valoisa huone.
Kukkonen & Vuorenmaa toim. 2003. Valokuvan taide, suomalainen valokuva 1842-1992.
Saraste, L. 2010. Valokuva, muisto-viesti-taide.
Szarkowski, John 1989. Photography until now.
Marien, Mary Warner 2014 (4th edition). Photography a cultural history

Opettaja

Tuula Alajoki

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

28.9.2021 - 16.11.2021

Kurssimaksu

0€