Avoin yliopisto-opetusValokuvataide

Visuaalisen ilmaisun menetelmiä I 4 op - UVAL0151 – syksy 2021- kevät 2022

Oppiaine

Valokuvataide

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Ajankohta

Luennot:

ti 30.11.2021 klo 17-20.15

ti 7.12. klo 17-20.15

ti 14.12.klo 17-20.15

Pimiötyöskentely pienryhmissä tammikuussa 2022, tarkempi aikataulu varmistuu myöhemmin.

Opettaja

Tuula Alajoki

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- hallitsee visuaalisen ilmaisun perustaidot

- tuntee valokuvauksen kehityksen analogisista digitaalisiin työvälineisiin ja –prosesseihin

Sisältö

Opiskelija perehtyy monokromaattiseen työskentelyyn ja havaintopohjaiseen kuvaukseen.

Suoritustapa

Toteutus ja työmuodot:

Luennot, demonstraatiot, harjoitustyöt, kritiikit

Vaadittavat suoritukset:

Aktiivinen osallistuminen Luennoille/harjoituksin, demonstraatioihin ja kritiikkiin 48 h. Itsenäinen työskentely 60 h.

Arviointi

5-1/hylätty

Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus

Lambrecht: Way Beyond Monochrome

Ajankohtaisia artikkeleita, joita annetaan kurssin aikana.

 

Opettaja

Tuula Alajoki

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

30.11.2021 - 31.7.2022

Kurssimaksu

0€