Avoin yliopisto-opetusValokuvataide

Soveltavan ilmaisun tutkimusvälineitä 4 op - UVAL0154 - kevät 2022

Tämä kurssi on päättynyt

Oppiaine

Valokuvataide

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Opetuspaikka

Tampere

Ajankohta

Kevät 2022

Opettaja

Alustavasti Juuso Westerlund

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa muokata havaintojaan sisällöiksi

- osaa soveltaa aikaisemmin oppimaansa

Sisältö

Opiskelija perehtyy valokuvauksen metodologiaan, sekvenssi- ja dokumenttikuvaukseen ja saa perustiedot valokuvauksesta tutkimusmetodina

Suoritustapa

Toteutus ja työmuodot

Luennot, demonstraatiot, harjoitustyöt, kritiikit.

Vaadittavat suoritukset

Luennot/harjoitukset, demonstraatiot, kritiikit 48 h. Itsenäinen työskentely 60 h.

Arviointi

5-1/hylätty

Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus

John Collier Jr. & Malcom Collier: Visual Anthropology: Photography as a Research Method Webb PhD, Boyer, Turner: Repeat Photography: Methods and Applications in the Natural Sciences

Ajankohtaisia artikkeleita, joita annetaan kurssin aikana.

 

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

2.4.2022 - 8.5.2022

Kurssimaksu

0€