Avoin yliopisto-opetusValokuvataide

Kokeellisen ilmaisun tutkimusvälineitä 4 op - UVAL0153 - syksy 2022

Oppiaine

Valokuvataide

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Opetuspaikka

Tampere

Ajankohta

 Syksy 2022. Aikataulu varmistuu myöhemmin. 

Opettaja

Alustavasti Anna Niskanen.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa hyödyntää erilaisten tallentamisvälineiden mahdollisuuksia omassa ilmaisussaan

- tutustuu eri kuvausmetodeihin

Sisältö

Opiskelija saa perustiedot vaihtoehtoisista kuvaus- ja vedostusmenetelmistä.

Suoritustapa

Toteutus ja työmuodot

Luennot, demonstraatiot, harjoitustyöt, kritiikit

Vaadittavat suoritukset

Luennot/harjoitukset, demonstraatiot, kritiikit 48 h. Itsenäinen

työskentely 60 h.

Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus

Porkkala, Jalo: Köyhä dagerrotyyppi – vaihtoehtoisia valokuvamenetelmiä

Van Keuren. A Non-Silver Manual

Ajankohtaisia artikkeleita, joita annetaan kurssin aikana.

Muu kirjallisuus sovitaan erikseen.
 

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

1.8.2022 - 30.12.2022

Kurssimaksu

0€