Avoin yliopisto-opetusValokuvataide

Valokuvataiteen produktio 4 op - UVAL0156 - syksy 2022

Oppiaine

Valokuvataide

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Opetuspaikka

Tampere

Ajankohta

Syksy 2022.

Opettaja

Tuula Alajoki

Edeltävät opinnot

Produktion aloittaminen edellyttää, että muut perusopintojen arvosanaan sisältyvät opinnot on pääasiallisesti suoritettu.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa valita henkilökohtaisen kuvausaiheen ja toteuttaa kuvakokonaisuuden

- osaa esitellä omia teoksiaan ja arvioida tekemistään

Sisältö

Opiskelija oppii itsenäistä taiteellista työskentelyä ja valokuvallista ilmaisua.

Suoritustapa

Toteutus ja työmuodot

Ohjattua opetusta, kritiikki 48 h. Itsenäinen työskentely 60 h

Vaadittavat suoritukset:

Valokuvaproduktio. Työn valmistuttua opiskelija laatii kirjallisen selostuksen, joka sisältää yhteenvedon työprosessiin sisältyneistä ongelmista, niiden ratkaisuista ja ratkaisujen perusteista sekä kuvauksen ajan käytöstä.

Arviointi

5-1/hylätty.

 

Opettaja

Tuula Alajoki

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

1.8.2022 - 31.12.2022

Kurssimaksu

0€