Kehitä ammatillista osaamistasiMarkkinointi ja viestintä

Kirjoita selkeitä ja ymmärrettäviä tekstejä

– näin huomioit asiakkaan kirjallisessa viestinnässä

26.4.2021 klo 9-16 Verkkokoulutus (Zoom)

Koko päivän työpajassa opit rakentamaan tekstejä, jotka palvelevat lukijaa mahdollisimman hyvin. Koulutuksessa käydään läpi sitä, mistä selkeys ja ymmärrettävyys syntyvät. Luvassa on runsaasti esimerkkejä, ja lisäksi pääset muokkaamaan omaa tekstiäsi lukijalähtöisemmäksi.
Koulutus täydentää osaamistasi kirjoittaa selkeitä ja saavutettavia tekstejä.

Koulutus järjestetään Zoom -verkkokokousohjelmistolla. Osallistumiseen tarvitset nettiyhteyden, tietokoneen / muun älylaitteen, mikrofonin ja videokameran. Lähetämme ilmoittautuneille osallistumislinkin n. viikkoa ennen koulutuksen alkua.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus soveltuu kaikille, jotka kirjoittavat työssään erilaisia tekstejä.

Koulutuksesta hyötyvät erityisesti valtion, kuntien, kuntayhtymien ja julkista rahoitusta saavien kolmannen sektorin työntekijät, joka tuottavat ja kirjoittavat tekstejä ja dokumentteja verkkosivuille ja julkisiin tietojärjestelmiin.  

Koulutuksen sisältö

Työpajassa rakennetaan lukijapersoona ja käydään tosielämän tekstiesimerkkien avulla läpi millaiset tekstin piirteet helpottavat ja hankaloittavat luettavaksi tarkoitetun viestin ymmärrettävyyttä.
Luento-osuuksien ja harjoitusten avulla opit keinoja, joilla saat teksteistä saavutettavia. Koulutuksessa kerrataan, millaisia vaatimuksia saavutettavuusdirektiivi asettaa julkisten organisaatioiden ja julkista rahoitusta saavien organisaatioiden tekstien ymmärrettävyydelle ja selkeydelle.
Lisäksi työpajassa varataan aikaa omien tekstien työstämiseen. Osallistujat voivat ottaa mukaan valmiin tekstin ja muokata sitä selkeämmäksi ja ymmärrettävämmäksi.

Keskeiset teemat:

•Millaisia ovat lukijalähtöiset ja kirjoittajalähtöiset tekstit? Millaisia ongelmia ja haasteita lukijan unohtaminen aiheuttaa?
•Asiakastiedotteista ja -materiaaleista selkeitä ja ymmärrettäviä. Miten asiakas huomioidaan kirjallisessa viestinnässä?
•Omien mallilukijoiden rakentaminen ja kirjoittamisen tavoitteen kirkastaminen: kenelle kirjoitan?
•Mikä on ydinviesti ja miten se löytyy? Miten ydinviestin kirkastaminen auttaa tekstin rakentamisessa?
•Selkeä ja ymmärrettävä kieli.
•Miten rakennetaan tehokas tiedote ja ymmärrettävät ohjeet?

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on tarjota osallistujille käytännöllisiä työkaluja ja helposti sovellettavia malleja selkeiden ja ymmärrettävien tekstien kirjoittamiseen.

Koulutuksen jälkeen:
•ymmärrät, millainen merkitys lukijalähtöisellä kirjoittamisella on asiakaskokemukseen, oman sanoman perillemenoon ja omaan työkuormitukseen
•olet palauttanut mieleesi, kenelle kirjoitat tekstejä ja mitä lukijat teksteiltä odottavat
•osaat välttää kapulakieltä ja pitkiä virkkeitä, sillä ne eivät edistä omaa eivätkä organisaation asiaa
•osaat etsiä tekstistä ydinviestin, nostaa sen kärkeen ja sanoa sen suoraan
•tiedät, mitkä ovat yleisimmät selkeyteen ja ymmärrettävyyteen liittyvät ongelmat omissa teksteissäsi


Kouluttaja


Sanna Sevänen, toimitusjohtaja, kouluttaja, toimittaja, YTM, Kide Consulting Oy

Sanna on kouluttanut satoja bloggaajia perustamassaan yrityksessä, Kidekoulussa. Hän on innostava ja kannustava kouluttaja, joka uskoo, että kuka tahansa voi oppia kirjoittamaan hyviä tekstejä.
Sannan tavoitteena on tehdä kirjoittamisesta helpompaa ja ohjata sujuvampaan kirjoittamisen prosessiin. Toimittajana Sanna on kirjoittanut lähes 20 vuotta erilaisiin sanoma-, aikakaus- ja yritysjulkaisuihin sekä tutustunut yritysviestintään monelta kannalta.
Opettaja

Sanna Sevänen

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

26.4.2021 - 26.4.2021

Ilmoittautuminen alkaa

18.11.2020

Ilmoittautuminen päättyy

11.4.2021

Kurssimaksu

230€

Ilmoittaudu