Avoin yliopisto-opetusPohjoismaiset kielet (ruotsi)

Suullinen viestintä I POAP03 (5 op)

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Pohjoismaisten kielten perusopinnot 25 op

Oppiaine

Pohjoismaiset kielet

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto –  Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Opetuskieli

Ruotsi

Ajankohta ja paikka

7.–24.6.2021

Opetus järjestetään klo 10 ja 16 välillä. Oppituntien tarkka aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. 

Tampere

Sisältö

Ruotsin fonologian perusteet, ääntämisharjoitukset, käytännön viestintäharjoitukset, suullinen esitys, ryhmätyötaidot, esiintymistaidot

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • - ymmärtää ääntämisen merkityksen osana sujuvaa suullista viestintää
  • - erottaa ruotsin kielen äänteet toisistaan ja osaa tuottaa niitä
  • - osaa keskustella tarkoituksenmukaisella tavalla erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa
  • - osaa valmistella ja esittää sujuvan puhe-esityksen ruotsiksi
  • - osaa arvioida omaa suullista kielitaitoansa ja kehittää sitä edelleen
  • - on saavuttanut opintojakson osaamistavoitteet niin, että hänellä on valmius osallistua vaihtoehtoiselle opintojaksolle Suullinen viestintä II.


Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Yliopisto-opettaja Zea Kingelin-Orrenmaa

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

7.6.2021 - 31.12.2022

Kurssimaksu

0€