Avoin yliopisto-opetusPohjoismaiset kielet (ruotsi)

Ruotsinkielinen nykykirjallisuus Ruotsissa ja Suomessa POAP04 (5 op)

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Pohjoismaisten kielten perusopinnot 25 op

Oppiaine

Pohjoismaiset kielet

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto –  Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Opetuskieli

Ruotsi

Ajankohta ja paikka

Kesä 2022

Tampere

Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus luetaan kevään 2022 aikana ennen lähiopetusjaksoa.

Sisältö

Ruotsalainen kaunokirjallisuus yhteiskuntaolojen ja kulttuurin  ilmentäjänä, kaunokirjallisuuden lukemisen valmiudet,   kirjallisuuskeskustelut, pienimuotoiset kirjallisuusanalyysit, ruotsin   suullisen ilmaisun harjoittaminen, kirjalliset taidot,   tiedonhankintataidot, esiintymistaidot, ryhmätyötaidot.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • - tuntee ruotsalaisia ja suomenruotsalaisia kirjailijoita ja heidän teoksiaan
  • - ymmärtää kaunokirjallista ruotsinkielistä tekstiä
  • - pystyy ilmaisemaan ajatuksiaan suullisesti ja kirjallisesti lukemastaan kirjallisuudesta ruotsiksi
  • - tuntee  kirjallisuusanalyysin keskeisiä näkökulmia ja osaa hyödyntää  niitä  analysoidessaan lukemiensa teosten sisältöä, kieltä ja tyyliä
  • - osaa kytkeä ruotsinkielisen kaunokirjallisuuden osaksi pohjoismaista kulttuuria ja
    yhteiskuntaa


Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

7.6.2021 - 31.12.2022

Kurssimaksu

0€