Avoin yliopisto-opetusPohjoismaiset kielet (ruotsi)

Kieli käyttöön POAP05 (5 op)

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Pohjoismaisten kielten perusopinnot 25 op

Oppiaine

Pohjoismaiset kielet

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto –  Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Opetuskieli

Ruotsi

Ajankohta ja paikka

Opintojakso alkaa kesäkuussa 2021, jolloin ensimmäiset opetuskerrat järjestetään 7.–24.6.2021 klo 10 ja 16 välillä. Oppituntien tarkka aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. Opetus jatkuu lukuvuoden 2021–2022 aikana, jolloin on kolme viikonlopputapaamista. Osa tapaamisista voidaan toteuttaa verkossa. 

Tampere

Sisältö

Ruotsinkieliset instituutiot ja yhdistykset, ruotsinkieliset tekstit, tieteellisen tutkimuksen tekemisen alkeet, vierailut suomenkielisiin kouluihin, tiedonhakutaidot, ruotsin suullisen ja kirjallisen ilmaisun harjoittaminen, ryhmätyötaidot, esiintymistaidot.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • - osaa luoda kontakteja ruotsinkielisen kielialueen toimijoihin
  • - osaa hankkia tietoa ruotsalaiseen kieli- ja kulttuurialueeseen kuuluvista instituutioista
    ja yhdistyksistä
  • - osaa suunnitella ja toteuttaa itsenäisiä ja ryhmässä toteutettavia projektitöitä sekä raportoida niistä sekä suullisesti että kirjallisesti ruotsiksi
  • - hallitsee tiimityöskentelyn ja palautteen antamisen periaatteet
  • - osaa tieteellisen tutkimuksen alkeet


Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Yliopisto-opettaja Zea Kingelin-Orrenmaa

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

7.6.2021 - 31.12.2022

Kurssimaksu

0€