Kehitä ammatillista osaamistasiOpetus, kasvatus ja ohjaus

Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 60 op, 2022-2024

Koulutus antaa erinomaiset valmiudet toimia työnohjaajana tai prosessikonsulttina. Koulutus täyttää Suomen Työnohjaajat ry:n kriteerit työnohjauskoulutukselle ja koulutuksen suorittaneet voivat  hakea Suomen työnohjaajat ry:n jäsenyyttä sekä liittyä Dialogiset Työnohjaajat – verkostoon.” Koulutus antaa välineitä asiakastyöhön ja ihmisten sekä itsensä johtamiseen. Koulutus järjestetään yhteistyössä Dialogicin kanssa.


Ajankohta ja paikat

Syksyn 2022  koulutuspäivät ovat:  10.-11.9. ja 3.-4.10. ( perutut koulutuspäivät 1.-2.9., 29.-30.9.), 29.-30.11., 19.-20.12. Huomioi, että ensimmäiset koulutuspäivät ovat vaihtuneet koulutuksen johtajan vaihdoksen vuoksi!

Kevään 2023 koulutuspäivät ovat: 17.-18.1., 30.-31.3., 25.-26.4., 25-26.8. (erillisseminaari, paikka auki)
Syksyn 2023 koulutuspäivät ovat: 26.-27.9., 5.-6.10., 14.-15.11. ja 12.-13.12.

Koulutuspäivät pidetään noin klo 9-17, tarkemmat kellonajan vahvistetaan yhteisesti ensimmäisien koulutuspäivien yhteydessä.

Koulutus päätty syksyllä 2024. Koulutus kestää 2,5 vuotta. 

Koulutus pidetään Tampereella lukuunottamatta erilliseminaaria.


Koulutuksen hinta ja hakeminen

Haku koulutukseen on kevätlukukaudella 2022. Hakuaika on 1.1.-5.5.2022. Haastattelut pidetään lauantaina 21.5.2022


Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemus tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen anu.urhemaa@tampereenkesayliopisto.fi tai postittaa osoitteeseen: Tampereen kesäyliopisto, Anu Urhemaa, Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere

Hakijat kutsutaan haastatteluun hakemuksen perusteella. Opiskelijavalinnan jälkeen, opintoihin valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa opiskelupaikkansa. Koulutukseen valitaan 16–18 opiskelijaa.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi:

 • hakijan nimi ja ikä
 • yhteystiedot
 • koulutus, ammatti ja työpaikka (mahd. aikakaisemmatkin)
 • muu koulutus, jolla on hakijan mielestä merkitystä
 • kokemukset työnohjauksesta
 • mahdollinen omaterapia
 • miten työnohjaus ja koulutukseen haku liittyvät hakijan tulevaisuuteen
 • lyhyt tarina hakijan nykyisestä elämäntilanteesta

Koulutuksen hinta on 6800 €, se laskutetaan viidessä tasasuuruisessa erässä aina lukukauden alussa.Opiskelija, joka tulee valituksi opintoihn ja ottaa tarjotun opiskelupaikan vastaan, sitoutuu maksamaan koko opintomaksun, mikäli hän keskeyttää opintonsa.


Haluatko kuulla lisää koulutuksesta? Onko sinulle kysymyksiä koulutuksen sisällöstä? 

Koulutuksen johtaja Pekka Holm pitää Info-tilaisuuden ti 8.3.2022 klo 18-19 kaikille koulutuksesta kiinnostuneille.  
Ilmoittautuminen  Info-tilaisuuteen:  https://tampereenkesayliopisto.fi/kurssi/8202/voimavarakeskeinen-tyonohjaajakoulutus-60-op-infotilaisuus/


Kouluttajat

Dialogicin kouluttajat ovat kokeneita työnohjaajia ja kouluttaja-psykoterapeutteja, jotka ovat toimineet myös useita vuosia työnohjaajakoulutuksissa kouluttajina.

 • Koulutuksen johtaja Lassi Pruuki, Teologian tohtori, dosentti sekä perhe- ja pariterapiakouluttaja
 • Tiina Ahonen, Sosionomi sekä perhe- ja pariterapiakouluttaja
 • Kaisa Vuolukka, erityissosiaalityöntekijä (YTL), perheterapeutti ja työnohjaaja
 • Katri-Ina Euramaa, Kasvatustieteen kandidaatti, vaativan erityistason perheterapeutti, työnohjaaja, työnohjaajakouluttaja

Koulutus toteutetaan yhteystyössä Dialogicin kanssa. Lisätietoja www.dialogic.fi

Kohderyhmä

Koulutus sopii kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä työyhteisön kehittämistehtävissä toimiville, joilla on vähintään opistotasoinen peruskoulutus ja omakohtaista kokemusta työnohjaukseen osallistumisesta. Osa koulutuksen käyneistä tekee työnohjausta oman työn ohella ja osa itsenäisinä ammatinharjoittajina.

 

Sisältö

Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus antaa erinomaiset valmiudet toimia työnohjaajana. Koulutus antaa osallistujille valmiudet toimia itsenäisinä työnohjaajina tai prosessikonsulttina. Koulutus täyttää Suomen Työnohjaajat ry:n kriteerit työnohjauskoulutukselle ja koulutuksen suorittaneet voivat  hakea Suomen työnohjaajat ry:n jäsenyyttä sekä liittyä Dialogiset Työnohjaajat – verkostoon.”
Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus antaa välineitä asiakastyöhön ja ihmisten sekä itsensä ohjaamiseen. Voimavarakeskeisessä työnohjaajakoulutuksessa opiskellaan asiakkaita arvostavia dialogisia lähestymistapoja, jotka yhdistettynä reflektiivisiin prosesseihin tukevat työntekijöitä ja vahvistavat koko työyhteisön toimivuutta ja tavoitteellista työntekoa. Voimavarakeskeisyys ja dialogisuus parhaimmillaan inspiroivat ja energisoivat koulutukseen osallistuvien työtä sekä koko elämää.

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat voimavarakeskeisen työskentelyn filosofiaan, teoriaan ja käytäntöön työnohjauksessa. Koulutus tarjoaa osallistujille sekä teoreettiset että käytännön valmiudet toimia itsenäisinä työnohjaajina. Koulutus täyttää Suomen työnohjaajat ry:n asettamat kriteerit työnohjauskoulutukselle.

Keskeiset sisältöalueet:

 • Sosiaalinen kontruktionismi
 • Dialogisuus, narratiivisuus, ratkaisukeskeisyys ja reflektiivisyys
 • Yksilö- ryhmä- ja työyhteisöjen työnohjaus
 • Työnohjaajan identiteetti ja etiikka

Koulutuksen rakenne ja työskentelymuodot:

Koulutus sisältää 36 lähiopetuspäivää,(joissa 20:ssa on läsnä kaksi kouluttajaa), vertaistyöskentelyä ja ohjattua etäopiskelua. Koulutusohjelman kokonaisuus vastaa 60 opintopistettä. Koulutus kestää 5 lukukautta eli 2,5 vuotta.

Suoritustapa

Keskeiset sisältöalueet

 • Sosiaalinen konstruktionismi työnohjauksen taustateoriana
 • Dialogisuus, narratiivisuus, ratkaisukeskeisyys ja reflektiivisyys
 • Yksilö-, ryhmä- ja työyhteisöjen työnohjaus
 • Työnohjaajan identiteetti ja etiikka

Koulutuksen rakenne ja työskentelymuodot

Koulutus vastaa laajuudeltaan 60 opintopistettä. Koulutus kestää 2,5 vuotta ja siihen sisältyy 36 lähiopetuspäivää (288 h) ja 80 h vertaisryhmätyöskentelyä. Lisäksi koulutukseen kuuluu etäopiskelua (tehtävät ja luettava materiaali) sekä työnohjausharjoittelua.

Lähiopiskelu muodostuu 18 kahden päivän jaksosta sisältäen:

 • workshop-tyyppistä teorian opiskelua
 • työnohjausharjoittelun työnohjausta
 • oman työnohjaajaidentiteetin tutkimusta

Ohjattu etäopiskelu sisältää

oman työnohjaustyöskentelyn kehittävän tutkimuksen ja siihen liittyvän lopputyön
kirjallisuuteen perehtymistä
ohjatusti suoritetun yksilötyönohjauksen, vähintään 24 oppituntia
ohjatusti suoritetun ryhmätyönohjauksen, vähintään 56 oppituntia

 

Lisätiedot

Pekka Holm, pekka.holm@dialogic.fi, puh 040 5467 741 (sisältöasiat) ja
koulutussuunnittelija Anu Urhemaa, anu.urhemaa@tampereenkesayliopisto.fi, puh 040 706 5606 (käytännön asiat)

 

Opintopisteet

60

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

10.9.2022 - 31.12.2024

Ilmoittautuminen alkaa

22.5.2022

Ilmoittautuminen päättyy

7.6.2022

Kurssimaksu

6800€