Kehitä ammatillista osaamistasiOpetus, kasvatus ja ohjaus

Osaava kouluttaja 12 op

Osaava kouluttaja -koulutus tarjoaa välineet innostavien ja motivoivien koulutusten rakentamiseen, kehittää esiintymis- ja kouluttajataitoja, käsittelee ryhmänohjausta ja -hallintaa sekä vahvistaa toiminnallisten menetelmien ja osallistamisen käyttöä osana koulutuksia. Koulutus syventää tietoa oppimisen anatomiasta sekä tarjoaa runsaan määrän erilaisia harjoituksia ja menetelmiä, joita voi käyttää osallistamiseen ja oppimisen syventämiseen. Tavoitteena on syventää pedagogista osaamista, vahvistaa koulutusten vuorovaikutteisuutta ja vaikuttavuutta sekä lisätä rohkeutta kouluttamiseen.

Huomaa myös tammikuussa alkava Osaava kouluttaja 8 op -verkkototeutus.

Aikataulu

Koulutus järjestetään syyslukukaudella 2021:

6.9.

29.9.

27.-28.10.

17.-18.11.

7.-8.12.

Koulutuspäivät pidetään klo 9-16. Koulutus sisältää 8 lähipäivää.

Koulutuspäivien sisältö

1. Oppimisen anatomia

 • Oppimisen anatomia kouluttajan tukena
 • Minä kouluttajana
 • Kouluttaja pedagogisena osaajana

2. Koulutuksen rakenne

 • Erilaiset koulutukset
 • Tavoitteet koulutuksen tukirankana
 • Kohdentaminen
 • Sisällön rakentaminen
 • Havainnollistaminen
 • Argumentit syventävät oppimista
 • Etäkoulutusten rakenne

3.-4. Kouluttaja esiintyjänä

 • Kouluttaja improvisoijana
 • Esiintyjän sanaton viestintä
 • Kouluttajan ilmaisuvoima
 • Esiintyminen etäkoulutuksissa

5.-6. Ryhmä haltuun! 

 • Kouluttaja ryhmänohjaajana
 • Miten edistän oppimista
 • Toiminnallisuus, harjoitukset ja osallistaminen

7.-8. Osaava kouluttaja näyttöpäivät

 • Palaute koulutustyön kehittäjänä 
 • Oman lopputyön esittely
 • Koulutusdemon toteutus

 • Lisäksi oppimispäiväkirja sekä omaan koulutukseen liittyviä suunnittelutehtäviä

Tavoitteet

Koulutuskokonaisuuden jälkeen osallistuja osaa:

- kuvata omien koulutustensa takana olevaa pedagogista ajattelua sekä käyttöteoriaansa. 

- suunnitella tehokkaita ja vaikuttavia sekä oppimista tukevia koulutuksia eri ympäristöihin.

- mukauttaa omaa esiintymistään kohderyhmän mukaisesti. 

- esiintyä siten, että pystyy herättämään ja ylläpitämään osallistujien kuuntelumotivaation

- käyttää ilmaisuaan osana koulutuksen havainnollistamista ja dynamiikkaa.

- havainnoida ryhmän vuorovaikutusta ja mukauttaa toimintaansa havaintojensa pohjalta.

- valita koulutuksen sisällön ja osallistujien kannalta sopivia ja oppimista tukevia menetelmiä sekä ohjata erilaisia toiminnallisia harjoituksia. 

- hyödyntää aiempaa monipuolisemmin vuorovaikutustaitojaan kouluttamisessa.

- toimia kouluttajana myös verkkovälitteisissä koulutuksissa

Kohderyhmä

Osaava kouluttaja - koulutus toimii monialaisena täydennyskoulutuksena kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kouluttamisesta sekä heille, joiden työhön tai vapaa-aikaan liittyy kouluttaminen.  Koulutus sopii hyvin aloitteleville kouluttajille tai koulutustyöstä kiinnostuneille, mutta hyvin myös heille, jotka ovat jo toimineet kouluttajina. Heille koulutus tarjoaa mahdollisuuden kehittää omaa kouluttamisen tapaa sekä syventää osaamista. Yhä useammassa työssä kouluttaminen on osa työnkuvaa ja tämä koulutus toimii hyvänä tukena työssä ja työuralla menestymisessä sekä tarjoaa myös yrittäjille uusia liiketoimintamuotoja.

Kouluttaja

Jutta Laino-Tabell (Osaava® koulutukset sekä Ohjaamo®) on toiminut kouluttajana yli 20 vuotta. Jutan tausta on puheviestinnässä, draamakasvatuksessa sekä aikuiskasvatuksessa. Lisäksi hän toimii työnohjaajana. Vuosien varrella hän on työskennellyt myös pitkään vertaistuen ja vapaaehtoistoiminnan parissa sekä toiminut yli 10 vuotta draamakasvatuksen vastuuopettajana Jyväskylän avoimen yliopiston opinnoissa.

Jutasta sanottua: Jutan koulutuksissa näkyy vahva kokemus ja ammattitaito. Jutalla on erinomainen taito saada osallistujat mukaan ja ylläpitää kiinnostusta. Jutta on eläväinen ja havainnollistava kouluttaja. Hän saa toiminnallisiin harjoituksiin osallistumisen tuntumaan helpolta. Hienoa, että koko hänen ammattitaitonsa on nyt paketoitu tarjolle meille muillekin.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty. Kurssi arvioidaan lähijaksoilla osallistumisen oppimistehtävien sekä näytön perusteella. Kurssiin kuuluu myös oman oppimisen itsearviointi.

Suoritustavat

Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista (vähintään 80 % läsnäolo), oppimistehtävien palauttamista ja käytännön harjoitustehtävien suorittamista. 

Opetusmuodot

Luentoja, pari- ja ryhmätyöskentelyä, toiminnallisia harjoituksia ja kirjallista itsenäistä työskentelyä sekä oppimispäiväkirjan pitäminen. Kurssiin kuuluu ennakkotehtävä.

Hinta ja ilmoittautuminen

Koulutuksen hinta on 1380 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan varausmaksu 200 €, jota ei palauteta, mikäli opiskelija peruu osallistumisensa koulutukseen. Loput opintomaksusta maksetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä.


Opettaja

Jutta Laino-Tabell

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

6.9.2021 - 8.12.2021

Ilmoittautuminen alkaa

24.2.2021

Ilmoittautuminen päättyy

11.8.2021

Kurssimaksu

1380€

Ilmoittaudu