Kehitä ammatillista osaamistasiSosiaali- ja terveysala

Lapsi ja uni verkkokoulutus 20.5.2021

Aika ja paikka

Torstai 20.5.2021 klo 12.00-16.00

Koulutus toteutetaan Zoomin välityksellä.

Osallistujilla on halutessaan mahdollisuus testata Zoomin käyttöä ennen koulutusta kouluttaja Heidi Kervisen kanssa ti 18.5.2021 klo 12-13 välillä.

Huomaa, että sama koulutus järjestetään sekä keväällä että syksyllä. Tässä linkki syksyn lähikoulutukseen, joka järjestetään 12.10.2021:

https://tampereenkesayliopisto.fi/kurssi/7881/lapsi-ja-uni-12-10-2021/

Koulutuskuvaus

Koulutuksen tarkoituksena on syventää osaamista lapsen normaalista unesta. Tietoa voi hyödyntää omassa työssä lasten ja lapsiperheiden parissa. Uneen liittyvät kysymykset ovat yleisiä pikkulapsiperheissä, ja lasten kanssa työskentelevät ammattilaiset kohtaavat uneen liittyviä haasteita työssään. Koulutuksessa keskitytään alle kouluikäisen lapsen uneen.

Kohderyhmä

Lasten kanssa työskentelevät ja työssään lapsiperheitä kohtaavat ammattilaiset esim. terveydenhoitajat, perhetyöntekijät, lähihoitajat ja lastentarhanopettajat.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa:

- kuvata pienen lapsen unen rakenteen ja vuorokausirytmin.

- erotella, miten pienen lapsen uni eroaa kouluikäisen lapsen, tai aikuisen unesta.

- tulkita yleisimpiä syitä sille, miksi lapsi ei nuku.

- soveltaa erilaisia keinoja lapsen hyvän unen edistämiseksi.

- tukea pienen lapsen nukkumistaitoja.

Opetusmuodot

Verkko-opetus 4 h (à 45 min.). Koulutuksessa käsitellään uneen liittyvää ajantasaista tutkimustietoa ja menetelmiä hyvän unen edistämiseen. Kouluttajan antamien esimerkkitilanteiden pohjalta yhdessä myös keskustellaan ja vahvistetaan omaa osaamista unesta.

Koulutuksessa on vapaaehtoinen ennakkotehtävä, jonka voi halutessaan tehdä ennen koulutusta. Ennakkotehtävä lähetetään sähköpostilla kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua.

Kurssimateriaali

Kurssin materiaali jaetaan osallistujille sähköisesti.

Kouluttaja

FM, biologi Heidi Kervinen

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintomaksu 95 euroa maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä.

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. 040 015 2888


Opettaja

Heidi Kervinen

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

20.5.2021 - 20.5.2021

Ilmoittautuminen alkaa

16.2.2021

Ilmoittautuminen päättyy

13.5.2021

Kurssimaksu

95€