Kehitä ammatillista osaamistasiOpetus, kasvatus ja ohjaus

Tietosuoja ja tietoturva digiympäristöissä

Tämä kurssi on päättynyt

Perjantaina 26.3.2021 klo 8.30-9.45 / Zoom-alustalla (linkki lähetetään osallistujille sähköpostitse)

Digitalisaatiokehitys ja erilaiset kansalliset strategiat edellyttävät oppilaitosten ja ohjausalan henkilöstöltä nykyistä vahvempaa erilaisten alustojen ja digitaalisten työvälineiden asiakaslähtöistä käyttöä ja osaamista.

OHTO+ -hankkeen 5. webinaarissa tarkastellaan digitaalisten ohjausympäristöjen tietosuoja- ja tietoturvakysymyksiä. Ajankohtaiseen teemaan meidät johdattelee tietokirjailija ja tietotekniikka-asiantuntija Petteri Järvinen.

Huom 1: Ilmoittautumisen yhteydessä kysymme teiltä poikkeuksellisesti henkilötunnuksen. Koska OHTO+ on Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama hanke, tulee meidän EU-lainsäädännön mukaisesti kerätä hankkeen osallistujista henkilötason tietoja. Keräämme ilmoittautumistietonne Hellewi-kurssihallintajärjestelmämme kautta, joka käyttää salattua yhteyttä. Osallistujatiedot kirjataan ESR Henkilöjärjestelmään ja kaikki järjestelmään kirjattavat tiedot ovat salassa pidettäviä.

Huom 2: Opiskelijoita koskevat tiedot kerätään kursseista tiedottamista, kurssimaksujen laskuttamista, kurssisuoritusten rekisteröintiä sekä lakisääteistä tilastointia varten. Kotikunnan osalta keräämme eriteltynä ainoastaan oman toiminta-alueemme eli Pirkanmaan kuntien osallistujat. Pirkanmaan ulkopuolella asuvat osallistujat merkitsevät tähän kohtaan Muu Suomi.


Lisätiedot:

Mikko Mattila
Tampereen kesäyliopisto
050 4433 878
mikko.mattila@tampereenkesayliopisto.fi

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

26.3.2021 - 26.3.2021

Ilmoittautuminen alkaa

21.2.2021

Ilmoittautuminen päättyy

26.3.2021

Kurssimaksu

0€