Abi- ja lukiolaiskurssitReaaliaineet

Historian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 2 (verkkokurssi)

Ajankohta

3.–31.8.2021 (9 kertaa):
3.8.–24.8. ti ja to klo 16.30–19.30,
to 26.8. koe klo 16.30–19.30 ja
ti 31.8. kokeen palautus klo 16.30–18.00

Tämä kurssi suoritetaan verkko-oppimisympäristössä. Ei lähiopetusta. Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousjärjestelmää. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone sekä toimiva nettiyhteys ja mikrofoni.

Jokaiseen opetuskertaan kuuluu noin kaksi tuntia yhteistä opetusta Zoomin kautta, jonka jälkeen loppuaika on aihealueeseen liittyvää itsenäistä työskentelyä opettajan ohjeiden mukaan.
Zoom-opetustuokiot tallennetaan. Opettajan kanssa etukäteen sovittaessa on mahdollista katsoa oppitunteja tallenteilta, jos on estynyt osallistumasta Zoom-opetukseen oppitunnin aikana.

Opettaja

FM Jarkko Halkonen

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti historian ylioppilaskokeeseen syksyllä 2021 osallistuville lukio-opiskelijoille.

Tavoite

Historian kertauskurssin tavoitteena on, että opiskelija

motivoituu oppiaineen itsenäiseen kertaamiseen
saa valmiuksia historian ylioppilaskirjoitusten erityyppisiin tehtäviin vastaamiseen
oppii hahmottamaan historian tapahtumia yhtenäisinä teemoina
pystyy havaitsemaan historian tapahtumasarjoja yhdistäviä tekijöitä eri ajassa ja paikassa
oppii yhdistämään eri kursseilla käsiteltyjä aihekokonaisuuksia yhtenäisiksi, myös oppiainerajat ylittäviksi, kokonaisuuksiksi

Sisältö

Kurssilla kerrataan lukion historian valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien keskeiset asiat.

Keskeiset sisällöt:

Suomen historian keskeiset ilmiöt 1800-luvulta alkaen
maailmanhistorian keskeiset ilmiöt ja kehityskulut
Suomen historian ja kansainvälisten tapahtumien nivoutuminen yhteen
1900-luvun kansainvälisen politiikan keskeiset piirteet

Oppimateriaali

Kurssilla käytetään opettajan Moodlessa jakamaa materiaalia sekä opiskelijan omia historian kurssien oppikirjoja.

Suoritustapa

Verkkokurssi ja loppukoe Moodlessa. Kurssiin kuuluu ennakkotehtävä. Opiskelijan työmäärä on noin 45 tuntia.

Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty-periaatteella. Arviointi perustuu itsenäisten tehtävien tekemiseen kurssin aikana sekä loppukokeeseen. Hyväksytty-merkintä edellyttää säännöllistä läsnäoloa kurssilla, aktiivista otetta tehtävien tekemiseen ja tuntityöskentelyyn sekä yo-harjoituskokeen läpäisemistä. Itsenäisten tehtävien jatkuva suorittaminen on ehdoton edellytys kurssin läpipääsemiseksi. Tehtävät palautetaan Moodleen kurssilla ilmoitettaviin määräaikoihin mennessä.

Vastaavuus

Hyväksytysti suoritetun kurssin voi sisällyttää lukion opintosuunnitelmaan koulukohtaisena syventävänä/soveltavana kurssina.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea  oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämille reaaliaineiden kertauskursseille alennetulla hinnalla. Opiskelijan omavastuuosuus maksusta on 50 €. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 31.5.2021. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Kurssin käyneiden kommentteja

Erittäin hyvin vedetty ja hyvään pakettiin tiivistetty kertauskurssi. Paljon myös mieluisia tehtäviä.
Opin!
Kurssista sai paljon apua historian kokonaiskuvan muodostamiseen, esim. eri tapahtumien sijoittaminen helpottui.
Kokonaisuudessaan mielenkiintoinen ja sopivan tiivis kurssi!
Oli tosi hyödyllinen. En välttämättä oppinut kauheasti lisää historiasta, mutta sitä tärkeämpää, opin miten vastata hyvin kokeessa. Kiitos tästä!


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

FM Jarkko Halkonen

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

3.8.2021 - 31.8.2021

Ilmoittautuminen alkaa

9.3.2021

Ilmoittautuminen päättyy

30.7.2021

Kurssimaksu

150€

Ilmoittaudu