Avoin yliopisto-opetusAasia-opinnot

Japanin kulttuurin ja yhteiskunnan perusteet - 700574P

Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto - Tiedekunta

Oulun yliopisto - Humanistinen tiedekunta

Ajankohta

Kevät 2022 (tarkka aikataulu päivitetään myöhemmin)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ja selittää Japanin nyky-yhteiskunnan keskeisiä ilmiöitä ja tapakulttuuria sekä soveltaa oppimaansa kulttuurista vuorovaikutusta edellyttävissä tilanteissa.

Sisältö

Japanin yhteiskunnan perusteet (hallinto- ja talousjärjestelmä, koulutus ja työ, kansalaisyhteiskunta, uskonnollisuus, arvot, ajankohtaisia ilmiöitä) ja tapakulttuurin keskeiset piirteet.

Suoritustapa

Luennot 30 h, harjoitustyö, oheiskirjallisuus

Arviointiasteikko

0-5

Oppimateriaali

Fält, Nieminen, Tuovinen, Vesterinen: Japanin kulttuuri (1994 tai uud.);  Bester, Bestor & Yamagata (eds.): Routledge Handbook of Japanese  Culture and Society (2011)

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 180 €. Maksu sisältää Oulun yliopiston perimän opiskelijakohtaisen yliopistomaksun. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten  opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 180 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos  opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Suvi Tartia, suvi.tartia at tampereenkesayliopisto.fi, puh. 050 575 7127

Opettaja

Juha Sahi

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

7.2.2022 - 31.7.2022

Ilmoittautuminen alkaa

6.6.2021

Ilmoittautuminen päättyy

17.1.2022

Kurssimaksu

180€

Ilmoittaudu