Avoin yliopisto-opetusTaide- ja kulttuuriala

Luovan alan liiketoiminta ja yrittäjyys

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Aikataulu

19.5. – 23.6.2021, keskiviikkoisin klo 16.30-19.45 (6 krt) Zoomin välityksellä. 

Sisältö

 • •Kurssilla lähestytään luovaa liiketoimintaa ja yrittäjämäistä toimintatapaa käytännönläheisesti, esimerkiksi pienten harjoitusten avulla.
  •Pyritään kirkastamaan opiskelijan omaan ammatti-identiteettiin liittyviä arvoja ja työhön liittyviä käsityksiä ja tavoitteita sekä tunnistamaan oma osaaminen ja sen hyödyntäminen työelämässä.
  •Pohditaan myös mitä haasteita ja mahdollisuuksia luovan alan yrittäminen tarjoaa sekä tarkastellaan omia työelämän mahdollisuuksia.  
  •Opintojaksolla kurssin opettaja luennoi ja ohjaa harjoitustehtäviä, vierailijoina mahdollisesti myös muita asiantuntijoita.
  •Käytetään life-design työkalua nimeltä Self-Hack oman ammatti-identiteetin ja työelämän sekä muiden elämän osa-alueiden yhdistämiseen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • •Ymmärtää liiketoiminnan tavoitteita ja haasteita
  •Tunnistaa luovien alojen liiketoiminnan erityispiirteet
  •Osaa analysoida alan yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksia
  •Tunnistaa oman ammatillisen osaamisensa ja osaa määritellä henkilökohtaisia työelämän tavoitteitaan

Arviointi ja suoritustapa

Hyväksytty/hylätty.
Läsnäolovaatimus kurssilla on 80 %. Mikäli opiskelija ei osallistu luennoille riittävästi, hänen tulee suorittaa lisätehtäviä, joista sovitaan erikseen kurssin opettajan kanssa.


Kouluttajat

Santeri Tuovila ja Jenna Pitkälä


Santeri Tuovila on valmistuva kauppatieteiden maisteri, joka on erikoistunut yhteisöjen merkitykseen liiketoiminnan strategiassa ja arvon luonnissa. Santeri on tehnyt töitä ja opiskellut Kiinassa ja juuri nyt työllistänyt itsensä Euroopan sosiaali rahoitus-hankkeeseen perustamassaan yhdistyksessä Tribe Tampereessa. 

Jenna Pitkälä on toisen vuoden Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen opiskelija Tampereen yliopistolta. Hän on aiemmin ollut korkeakoulussa fasilitoijana itsereflektointiin keskittyvällä Self-Hack kurssilla, ja ohjaa kurssin Life Design -harjoitteita.

 

Tiedot ilmoitettu ennakkotietona, muutokset mahdollisia. 

 

 

Opettaja

Santeri Tuovila ja Jenna Pitkälä

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

19.5.2021 - 23.6.2021

Ilmoittautuminen alkaa

28.2.2021

Ilmoittautuminen päättyy

16.5.2021

Kurssimaksu

165€

Ilmoittaudu