Avoin yliopisto-opetusTaide- ja kulttuuriala

Luovan alan liiketoiminnan suunnittelu ja markkinointi

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Aikataulu

keskiviikkoisin 11.8. – 15.9.2021 klo 16.30-19.45 Zoomin välityksellä. 

Sisältö

Kurssilla käsitellään keskeisiä liiketoiminnan suunnittelun ja markkinoinnin perustason käsitteitä erityisesti luovan liiketoiminnan näkökulmasta. Tutustutaan liiketoimintasuunnitelman laatimiseen ja markkinoinnin keskeisiin keinoihin käytännönläheisesti. Opintojaksolla luennoi opintojakson opettaja sekä muita asiantuntijoita.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

•Osaa määritellä liiketoiminnan suunnitteluun ja markkinointiin liittyvät keskeiset tekijät
•Tuntee liiketoimintasuunnitelman rakenteen ja sisällön
•Tuntee markkinoinnin peruskäsitteet
•Osaa arvioida liiketoimintaedellytyksiä ja tarvittavia toimenpiteitä henkilökohtaisen ammatillisen erityisosaamisen pohjalta.

Arviointi ja suoritustapa

Hyväksytty/Hylätty

Luennot, harjoitukset ja omakohtainen työskentely.

•osallistuminen luennoille
•kirjalliset tehtävät/ mahdolliset ryhmätyöt
•opintojakson opettaja arvioi tehtävät

Kouluttajat

Helena Yli-Kerttula

Helena Yli-Kerttula on muotoilija (Amk), taiteen maisteri ja tradenomi. Hän on työskennellyt pitkään taidemuseoissa markkinoinnin ja viestinnän parissa sekä viime vuosina mm. mainostoimistossa ja teollisuudessa monipuolisissa markkinoinnin ja verkkoliiketoiminnan tehtävissä. 

 

Tiedot ilmoitettu ennakkotietona, muutokset mahdollisia. 

 

 

Opettaja

Helena Yli-Kerttula

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

11.8.2021 - 15.9.2021

Ilmoittautuminen alkaa

28.2.2021

Ilmoittautuminen päättyy

1.8.2021

Kurssimaksu

165€

Ilmoittaudu