KieletEnglanti

Englannin kielen kirjallisen taidon valmentava kurssi - KKENPRE1

Laajuus (op)

2.0

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

Verkkokurssi 29.7.–18.8.2021 seuraavasti:

29.7. itsenäistä verkkotyöskentelyä
2.–12.8. ma, ke ja to klo 16.30–19.00
16.8. ma ja 18.8. klo 16.30–18.45

Käytämme Zoom- ja Moodle-alustoja. Osallistumiseen tarvitset tietokoneen, jossa on internet-yhteys, mikrofoni sekä (mielellään) kamera.

Kohderyhmä / edeltävät opinnot

Englannin kielen kirjallisen taidon valmentava kurssi on tarkoitettu niille, jotka tarvitsevat valmennusta akateemisen tekstin lukemisessa. Opintojakso pyrkii parantamaan taitoja tutkintojen kieliopintojaksoja ja muita opintoja varten.

Minimiedellytys on peruskoulun A1-kielen tai lukion B3-kielen taidot. Mieluiten lukion A1- tai B1-kielen opinnot tai opintoja. Niitä alempi lähtötaso edellyttää erityisen tunnollista panostusta kurssiin. (Taitotaso B1)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • - osaa omista lähtökohdistaan paremmin lukea selkeästi kirjoitettua akateemista tekstiä
 • - tuntee olennaiset tekstiä hahmottavat vihjesanat
 • - pystyy hahmottamaan monimutkaisia lauseita
 • - pystyy päättelemään sanojen merkityksiä
 • - on orientoitunut sanakirjojen käyttöön

Sisältö

 • Valittuja otteita akateemisista teksteistä
 • Tekstien rakenne ja lukustrategiat
 • Tekstiä hahmottavat vihjesanat
 • Monimutkaisten lauseiden hahmotus
 • Sanojen merkitysten päättely sanan rakenteen, lauseyhteyden ja asiayhteyden perusteella
 • Sananmuodostus
 • Sanojen monimerkityksisyys ja sanakirjojen käyttö

Tekstianalyysiä ja muita kirjallisia harjoituksia, täydentäviä etätehtäviä sekä itsenäistä opiskelua.

Oppimateriaali

Opettajan oma materiaali

Suoritustapa

Pienryhmäopetusta 26 tuntia ja itsenäistä työskentelyä 28 tuntia. Portfolio (tarkemmat ohjeet saat kouluttajalta) ja säännöllinen osallistuminen opetukseen. Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Huom! Opintojakso ei voi kuulua tutkintoon vaadittaviin kieli- ja viestintäopintoihin. Opiskelijan yksiköstä riippuen se voi mahdollisesti kuitenkin olla tutkinnon vapaasti valittavia opintoja.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 105 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 3.5. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Kesällä on tarjolla myös Tampereen yliopiston vaatimusten mukainen Englannin kielen suullisen taidon valmentava kurssi - KKENPRE2.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

FM Heli Viitanen

Opintopisteet

2

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

29.7.2021 - 18.8.2021

Ilmoittautuminen alkaa

25.3.2021

Ilmoittautuminen päättyy

28.7.2021

Kurssimaksu

105€

Ilmoittaudu