KieletRanska

Ranska I - KKRA1

Laajuus (op)

4.0

Oppiaine

Ranska

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

Verkkokurssi 17.5.–23.6.2021 seuraavasti:

17.5. ma klo 16.30–19.45
19.–20.5. ke–to klo 16.30–19.45
24.5.–23.6. maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 16.30–19.45

Opetuksessa käytetään Zoom- ja Moodle-alustoja. Osallistuja tarvitsee nettiyhteyden ja mikrofonin sekä (mielellään) kameran.

Kohderyhmä

Opintojakso on tarkoitettu niille, jotka eivät ole aikaisemmin opiskelleet ranskan kieltä.

Tavoitteet

Taitotaso A1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla

Ranska I - opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • - osaa lukea ja kirjoittaa ranskalaista helppoa tekstiä
  • - osaa rakentaa yksinkertaisia lauseita (myös kysymys- ja kieltolauseita) ja vastata yksinkertaisiin kysymyksiin
  • - osaa suppean perussanaston ja joitakin opetettuja vakioilmaisuja

Sisältö

Tunneilla tehdään ryhmässä tai pareittain ääntämis- ja kuullunymmärtämisharjoituksia, kirjoitetaan lyhyitä esseitä, ja tehdään pienimuotoisia puheharjoituksia.

Suoritustapa

Pienryhmäopetusta 52 tuntia ja itsenäistä työskentelyä 56 tuntia. Hyväksymisen perusteina ovat aktiivinen osallistuminen suullisiin  harjoituksiin, sovittujen harjoitustöiden tekeminen sekä mahdollisten  välikokeiden ja/tai tenttien läpäiseminen.

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista.

Arvosana: hyväksytty - hylätty.

Oppimateriaali

Martikainen, Lindgren ja Lanoire: C’est parfait! 1, kpl 0-5 (ISBN: 978-951-1-30671-9)
Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Lisäksi käytetään opettajan omaa materiaalia.

Kurssilla on käytössä Moodle-oppimisympäristö.

Vastaavuus

Opintojakso on Tampereen yliopiston Kielikeskuksen ranskan kielen opetussuunnitelman mukainen (KKRA1).

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 155 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 3.5. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Ranskan opiskelua voit jatkaa opintojaksolla Ranska II - KKRA2, joka järjestetään elokuussa.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Julien Souilliez

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

17.5.2021 - 23.6.2021

Ilmoittautuminen alkaa

25.3.2021

Ilmoittautuminen päättyy

16.5.2021

Kurssimaksu

155€

Ilmoittaudu