KieletSaksa

Saksa I - KKSA1

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus (op)

4.0

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

Verkkokurssi 24.5.–21.6.2021 maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin klo 16.45–20.00

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-alustaa. Osallistuja tarvitsee nettiyhteyden ja mikrofonin (kamera ei ole välttämätön).

Kohderyhmä

Opintojakso on tarkoitettu niille, jotka eivät ole aikaisemmin opiskelleet saksan kieltä.

Tavoitteet

Taitotaso A1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla

Saksa I -opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • - osaa saksan kielen ääntämisen perusteet
  • - ymmärtää ja osaa käyttää arkipäivän tilanteissa tavallisimpia fraaseja ja perustason sanastoa
  • - tuntee kieliopin perusteita

Sisältö

Kurssiin kuuluu

  • - ääntämisharjoituksia
  • - rakenneharjoituksia
  • - tekstin- ja kuullunymmärtämisharjoituksia
  • - suullisia ja kirjallisia tehtäviä
  • - tiedonhakutehtäviä: tutustumista saksankielisten maiden kulttuuriin

Kurssin kouluttaja Alexandra Matschke on syntyperäinen saksalainen ja osaa sujuvasti suomea. Kurssin opetuskielenä on pääosin suomi.

Suoritustapa      

Pienryhmäopetusta 52 tuntia (à 45 min.) ja itsenäistä työskentelyä 56 tuntia. Hyväksyttävän suorituksen perusteina ovat aktiivinen osallistuminen suullisiin harjoituksiin sekä sovittujen harjoitustöiden tekeminen ja loppukokeen läpäiseminen. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista.

Arvosana: hyväksytty - hylätty.

Kuulustelut

Kurssin lopputentti pidetään Moodlessa ke 23.6. klo 17.30-19.30.

Uusinnan ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.


Oppimateriaali

Hallo 1, Hotanen ja Kauppi. ISBN: 978-951-792-674-4, kappaleet 1–5

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.
Lisäksi käytetään opettajan omaa materiaalia.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 155 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 6.5. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Voit jatkaa saksan opiskelua elokuussa Saksa II – opintojaksolla.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Alexandra Matschke

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

24.5.2021 - 21.6.2021

Ilmoittautuminen alkaa

29.3.2021

Ilmoittautuminen päättyy

23.5.2021

Kurssimaksu

155€