Avoin yliopisto-opetusMatematiikka (avoin yo)

Johdatus yliopistomatematiikkaan - MATH.APP.010

Laajuus (op)

5.0

Oppiaine

Matematiikka

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto – Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta (ITC)

Ajankohta ja toteutus

Pienryhmäopetus verkossa (ei lähiopetusta):

1.22.6.2021 tiistaisin ja torstaisin klo 17.0018.30 (laskuklinikat) 

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Teams-verkkokokousjärjestelmää. Tarvitset tietokoneen, toimivan nettiyhteyden, kuulokkeet tai kaiuttimen sekä mikrofonin. Sinun ei tarvitse hankkia mitään ohjelmia itsellesi.

Opettaja

Opintojakson vastuuopettaja: Tanja Palmroth
Laskuharjoitusten ohjaaja: Juulia Auvinen

Osaamistavoitteet

Johdatus yliopistomatematiikkaan -opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää matematiikan peruskäsitteitä ja osaa soveltaa niitä yksinkertaisten matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen. Hän tuntee joukko-opin alkeet sekä funktioiden perusominaisuudet. Opiskelija on tutustunut joihinkin matematiikassa käytettyihin todistusmenetelmiin. Opintojakson jälkeen opiskelijalla on riittävät esitiedot ensimmäisille matematiikan ja tilastotieteen perusopinto-opintojaksoille yliopistossa.

Asiasisältö

 • Matematiikan peruskäsitteitä (kaikille yhteinen osuus)
  • Luvut ja yhtälöt
  • Yleistä funktioista
  • Joukko-opin alkeita
  • Lause- ja predikaattilogiikan peruskäsitteitä

 • Opiskelija valitsee vähintään kaksi osiota seuraavista:
  • Tasogeometrian peruskäsitteitä
  • Diskreetin matematiikan peruskäsitteitä (lukuteoria ja algoritmit)
  • Analyysi peruskäsitteitä (derivaatta ja integraali)
  • Tilastotieteen peruskäsitteitä (tilastot ja todennäköisyys)

 • Vapaasti valittavista osioista on seuraavat suositukset (Tampereen yliopiston tutkinnoissa):
  • Tekniikan puolen tutkinto-ohjelmissa kannattaa valita Analyysin peruskäsitteitä.
  • Tietojenkäsittelytieteen tutkinto-ohjelmassa kannattaa valita Diskreetin matematiikan peruskäsitteitä
  • Tilastollisen data-analyysin opintosuunnan opiskelijoiden kannattaa valita tilastotieteen peruskäsitteitä

Vastaavuus

Opintojakso on Tampereen yliopiston Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukainen (MATH.APP.010). Opintojakso ei ole matematiikan perusopintokokonaisuuden opintojakso, vaan sijoittuu yhteisiin tai vapaasti valittaviin opintojaksoihin.

Kohderyhmä

Opintojakso soveltuu lukion pitkän matematiikan taitojen vahvistamiseen tai lukion lyhyen matematiikan taitojen täydentämiseen. Kurssille voivat osallistua myös lukio-opiskelijat toisen lukiovuoden pitkän matematiikan kurssit suoritettuaan.

Opintojakson laajuus

5 opintopistettä (vastaa keskimäärin 130 tuntia opiskelijatyötä)

Suoritustapa

Verkkoharjoitukset. Tehtävät palautetaan Moodleen kurssin aikana. Joitakin osioita voi täydentää 15.8.asti.

Laskuklinikoissa keskitytään opintojakson matemaattisen sisällön ja siihen liittyvien ajatustapojen avaamiseen. Laskuklinikoiden aluksi käsitellään aihealueen keskeisimmät käsitteet ja kaavat, jonka jälkeen lasketaan yhdessä tai itsenäisesti tehtäviä opiskelijoilta tulleiden kysymysten pohjalta. Laskuklinikat ovat vapaaehtoisia. Matematiikassa vasta harjoitus tekee mestarin, joten opintojakson aikana lasketaan runsaasti tehtäviä.

Arviointi asteikolla hyväksytty - hylätty.

Oppimateriaali

Opintojaksolla käytetään internetistä löytyviä opetusvideoita, joten itsenäinen opiskelu on mahdollista. Opintojaksolla käytetään Moodlea laskuharjoituksien suorittamiseen.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojaksolle ilmoittaudutaan tämän sivun kautta (Ilmoittaudu-painike) ja opintomaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Maksuun sisältyy Tampereen yliopiston perimä avoimen yliopisto-opetuksen rekisteröintimaksu. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 70 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 18.5.2021. Pääset Korota-tarjottimelle tästä. 

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia. 

Opettaja

Juulia Auvinen

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

1.6.2021 - 22.6.2021

Ilmoittautuminen alkaa

25.3.2021

Ilmoittautuminen päättyy

18.5.2022

Kurssimaksu

70€

Ilmoittaudu