Avoin ammattikorkeakouluopetusTekniikka, tuotanto, rakentaminen

Kiinteistötalous (5 op)

Laajuus (op)

5.0

Vastaava korkeakoulu

Yrkeshögskolan Novia, Vaasa

Aika

16.8.–26.8.2021 maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin klo 16.45–20.00

Paikka

Tampere (tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin) 

Kurssi voidaan järjestää verkossa, jos se on koronaepidemian vuoksi tarpeen.

Kouluttaja

Kimmo Koivisto, lehtori / Yrkeshögskolan Novia, erityisasiantuntija / Vaasan yliopisto

Sisältö

Kurssi tarjoaa perustiedot kiinteistötalouden käsitteistä ja kiinteistön arvioinnista. Lisäksi käsitellään kiinteistöihin liittyvää juridiikkaa, hoito- ja ylläpitokustannuksia ja erilaisia laskentatapoja kiinteistön kassavirtaa ja arvonkehitystä tarkasteltaessa.

Kiinteistötalous-kurssi tarjoaa hyvän perustan alasta kiinnostuneille opiskelijoille ja esimerkiksi kiinteistövälittäjiksi/-arvioijaksi aikoville.

Vastaavuus

Opintojakso on Yrkeshögskolan Novian opetussuunnitelman mukainen (BYV18EK04).

Oppimateriaali

Opettajan jakama materiaali. Kurssilla on käytössä Moodle-oppimisympäristö.

Suoritustapa

Luennot, harjoitukset ja tentti

Arviointi numeroasteikolla 1–5

Kuulustelut

Tentti viimeisellä opetuskerralla 26.8.2021
Uusinnan ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. 

Uusintatenttiin ilmoittaudutaan Tampereen kesäyliopiston sähköisellä tentti-ilmoittautumislomakkeella viimeistään 5 työpäivää ennen tenttiä.
Tenttipaikat julkaistaan tenttikalenterissa.

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia. 
 

Opettaja

Lehtori, erityisasiantuntija Kimmo Koivisto

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

16.8.2021 - 26.8.2021

Ilmoittautuminen alkaa

23.3.2021

Ilmoittautuminen päättyy

2.8.2021

Kurssimaksu

175€

Ilmoittaudu