KieletSaksa

Saksa II - KKSA2

Laajuus

4.0

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

Verkkokurssi 29.7.–26.8.2021 maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin klo 16.45–20.00 (aloitus torstaina)

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-alustaa. Osallistuja tarvitsee nettiyhteyden ja mikrofonin (kamera ei ole välttämätön).

Edeltävät opinnot

Saksa I tai vastaavat alkeistaidot (kielitaito tasolla A1)

Tavoitteet

Taitotaso A1–A2 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla

Saksa II -opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • - osaa perustason sanastoa ja rakenteita
  • - selviytyy yksinkertaisista vuoropuheluista ja palvelutilanteista kulttuuriin sopivalla tavalla
  • - ymmärtää ja osaa kirjoittaa rutiininomaisia viestejä

Sisältö

Kurssiin kuuluu

  • - ääntämisharjoituksia
  • - rakenneharjoituksia
  • - tekstin- ja kuullunymmärtämisharjoituksia
  • - suullisia ja kirjallisia tehtäviä
  • - tiedonhakutehtäviä: tutustumista saksankielisten maiden kulttuuriin

Kurssin kouluttaja Alexandra Matschke on syntyperäinen saksalainen ja osaa sujuvasti suomea. Kurssin opetuskielinä ovat saksa ja suomi.

Suoritustapa      

Pienryhmäopetusta 52 tuntia (à 45 min.) ja itsenäistä työskentelyä 56 tuntia. Hyväksyttävän suorituksen perusteina ovat aktiivinen osallistuminen suullisiin harjoituksiin sekä sovittujen harjoitustöiden tekeminen ja loppukokeen läpäiseminen. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin lähiopetustunneista.

Arvosana: numerolla 1–5

Kuulustelut

Kuulusteluiden ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Kuulusteluun ilmoittaudutaan vähintään 5 arkipäivää ennen tenttiä tentti-ilmoittautumislomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenteristamme.

Oppimateriaali

Hallo 1, Hotanen ja Kauppi. ISBN: 978-951-792-674-4, kappaleet 5–10

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Lisäksi käytetään opettajan omaa materiaalia.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 155 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 31.5. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

 Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Alexandra Matschke

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

29.7.2021 - 26.8.2021

Ilmoittautuminen alkaa

29.3.2021

Ilmoittautuminen päättyy

28.7.2021

Kurssimaksu

155€

Ilmoittaudu