KieletVenäjä

Venäjä I - KKVE1

Laajuus (op)

4.0

Oppiaine

Venäjä

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)

Ryhmäopetusta verkossa 17.5–23.6.2021 maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 16.30–19.45

Lisäksi virtuaalinen kulttuuriretki, josta sovitaan erikseen.

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousjärjestelmää. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni. Kamera ei ole  välttämätön. Opiskelijan ei tarvitse hankkia mitään ohjelmia. 

Opettaja

FM Valeria Seraya-Rautaneva

Kohderyhmä

Opintojakso on tarkoitettu niille, jotka eivät ole aikaisemmin opiskelleet venäjän kieltä. Opetus alkaa aakkosista.

Tavoitteet

Taitotaso A1.1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla

Venäjä I -opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • - osaa lukea kyrillisin kirjaimin kirjoitettuja sanoja ja ilmaisuja ja ääntää ne venäjäksi
  • - tiedostaa venäläisen puhuttelukulttuurin perustavat piirteet
  • - osaa hyödyntää oppimiaan ilmaisuja tehdessään kysymyksen tai reagoidessaan hänelle esitettyyn kysymykseen, kun kyse on tutustumisesta tai muusta tutusta ja konkreettisesta aiheesta käydystä keskustelusta
  • - osaa mallin avulla rakentaa kertovia lauseita, joissa kertoo lyhyin maininnoin itsestään tai jostakusta toisesta.

Sisältö

Osaamistavoitteet saavuttaakseen opiskelija harjoittelee säännöllisesti lukemista ja ääntämistä ryhmässä, omaksuu sanastoa ja kommunikaatiomalleja vuorovaikutuksessa toisten osallistujien kanssa ja käyttää myös uutta kyrillistä aakkostoa yksinkertaisissa kirjoitustehtävissä. Jokaiseen opetuskertaan sisältyy mm. suullisia harjoituksia ryhmässä ja pareittain Zoom-videopuhelun kautta sekä verkkotehtäviä Moodle-oppimisympäristössä.

Suoritustapa      

Ohjattua opiskelua verkossa 52 tuntia (à 45 min.) ja itsenäistä työskentelyä noin 56 tuntia. Hyväksyttävän suorituksen perusteina ovat aktiivinen osallistuminen suullisiin harjoituksiin sekä sovitut harjoitustyöt ja kokeet. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista.

Arvosana: hyväksytty - hylätty.

Oppimateriaali

Marjatta Alestalo, Uudistettu Kafe Piter 1, Venäjää taitotasolle A1, Finnlectura (ISBN 978-951-1-33414-9)
Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 155 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 3.5.2021. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Venäjä I -kurssin jälkeen voit jatkaa opiskelua kurssilla Venäjä II, joka alkaa 26.7.2021.


Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

FM Valeria Seraya-Rautaneva

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

17.5.2021 - 23.6.2021

Ilmoittautuminen alkaa

27.3.2021

Ilmoittautuminen päättyy

16.5.2021

Kurssimaksu

155€

Ilmoittaudu