KieletVenäjä

Venäjä II - KKVE2

Laajuus (op)

4.0

Oppiaine

Venäjä

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)

Ryhmäopetusta verkossa 26.7.–6.9.2021 maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 16.30–19.45

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-järjestelmää. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni. Kamera ei ole välttämätön. Opiskelijan ei tarvitse hankkia mitään ohjelmia.

Opettaja

FM Valeria Seraya-Rautaneva

Edeltävät opinnot

Venäjä I / Venäjän kielen alkeiskurssi I tai vastaavat tiedot ja taidot, esim. peruskoulussa opiskellut alkeet tai 1–2 lukiokurssia. Opiskelija osaa lukea kyrillisiä kirjaimia sekä kirjoittaa niitä ainakin usein toistuvien sanojen kohdalla. Hän osaa esittäytyä vakiintunein fraasein käydyssä lyhyessä tutustumiskeskustelussa. Sekä suullinen että kirjallinen osaaminen taitotasolla A1.1.

Tavoitteet

Taitotaso A1.2 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla

Venäjä II -opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • - tiedostaa oman ja venäläisen puhuttelukulttuurin erot ja osaa hyödyntää oppimiaan ilmaisuja kysyessään tai reagoidessaan esitettyyn kysymykseen, kun kyse on hyvin rauhalliseen tahtiin ja tutuista aiheista käydyistä keskusteluista,
  • - osaa ilmaista ymmärrettävällä tavalla tiedossaan olevia konkreettisluonteisia asioita ja vahvistaa tai muuttaa niitä,
  • - osaa havainnoida ja koota itselleen tärkeää tietoa sisällöltään hyvin ennustettavista teksteistä, kuten matkaohjelma tai ravintolan menu, tai lyhyestä tavanomaisesta keskustelusta (varsinkin kun on mahdollisuus toistoon).

Sisältö

Osaamistavoitteet saavuttaakseen opiskelija harjoittelee säännöllisesti lukemista ja ääntämistä ryhmässä, omaksuu sanastoa ja kommunikaatiomalleja vuorovaikutuksessa toisten osallistujien kanssa ja tekee myös yksinkertaisia kirjallisia tehtäviä venäjäksi. Jokaiseen opetuskertaan sisältyy mm. suullisia harjoituksia ryhmässä ja pareittain Zoom-videopuhelun kautta sekä verkkotehtäviä Moodle-oppimisympäristössä.

Suoritustapa      

Ohjattua opiskelua verkossa 52 tuntia (à 45 min.) ja itsenäistä työskentelyä noin 56 tuntia. Opintojakson arvosanan perusteina ovat aktiivinen osallistuminen suullisiin harjoituksiin sekä sovitut harjoitustyöt ja kokeet. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1–5.

Oppimateriaali

Marjatta Alestalo, Uudistettu Kafe Piter 1, Venäjää taitotasolle A1, Finnlectura (ISBN 978-951-1-33414-9), kappaleesta 10 alkaen

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 155 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 31.5.2021. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Venäjä II -kurssin jälkeen voit jatkaa opiskelua Venäjän kielen jatkokurssi I:llä, joka alkaa kesäyliopistossa syksyllä 2021.


Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

FM Valeria Seraya-Rautaneva

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

26.7.2021 - 6.9.2021

Ilmoittautuminen alkaa

27.3.2021

Ilmoittautuminen päättyy

27.7.2021

Kurssimaksu

155€

Ilmoittaudu