KieletPortugali

Portugalin alkeiskurssi 1

Kurssi peruttu!

Laajuus (op)

3.0

Oppiaine

Portugali

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Helsingin yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

Verkkokurssi 11.5.–10.6.2021 tiistaisin ja torstaisin klo 17.00–20.00

Käytämme Zoom- ja Moodle-alustoja. Osallistumiseen tarvitset tietokoneen, jossa on on internet-yhteys, mikrofoni sekä (mielellään) kamera.

Kohderyhmä/edeltävä opinnot

Edeltäviä portugalin opintoja ei edellytetä.

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

  • - on totutellut kuuntelemaan ja hahmottamaan puhuttua kieltä
  • - osaa ilmaista itseään auttavasti sekä suullisesti että kirjallisesti
  • - on saanut yleistietoa portugalin kielestä ja tutustunut kielenkäyttökulttuuriin.

Sisältö

Portugalin alkeiskurssi 1:llä tutustutaan portugalin ääntämiseen ja oikeinkirjoitukseen. Kaikkia kielitaidon keskeisiä alueita (lukeminen, kirjoittaminen, kuunteleminen, puhuminen) harjoitellaan. Aihepiireinä mm. tervehtiminen, esittäytyminen, kuulumiset, itsestä kertominen, opiskelu ja työ, puhelinkäyttäytyminen, kellonajat, viikonpäivät sekä kuukaudet ym. ajanilmaisuja. Kieliopissa perehdytään mm. artikkeleihin, substantiivien ja adjektiivien taipumiseen, persoonapronomineihin, possessiivipronomineihin, lukusanoihin, verbien indikatiivin preesensiin, prepositioihin ja kysymysten muodostamiseen.

Suoritustapa      

Kontaktiopetusta 40 tuntia (à 45 min.) ja itsenäistä työskentelyä noin 41 tuntia. Arviointi perustuu kirjalliseen loppukokeeseen, aktiiviseen tuntityöskentelyyn, tehtyihin kotitehtäviin ja kurssin aikana palautettaviin kirjallisiin tuotoksiin. 

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 75 %:iin lähiopetustunneista.

Arvostelu: hyväksytty – hylätty.

Kuulustelut

Loppukokeen ja uusintakuulustelun ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Kuulusteluihin ilmoittaudutaan viimeistään viisi työpäivää ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenteristamme.

Oppimateriaali

Melo e Abreu, Liisa & Siimes, Santeri: Descobertas 1, Finnlectura, kappaleet 1–5
ISBN: 978-952-346-089-8

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.
Lisäksi käytetään opettajan jakamaa aineistoa.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 140 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 110 €. Helsingin yliopiston yliopistomaksun 30 € opiskelija maksaa Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 140 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 27.4. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Tämän kurssin jälkeen voit jatkaa opiskelua Portugalin alkeiskurssi 2:lla, joka järjestetään elokuussa.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Riikka Hietakorpi

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

11.5.2021 - 10.6.2021

Ilmoittautuminen alkaa

28.3.2021

Ilmoittautuminen päättyy

6.5.2021

Kurssimaksu

140€