KieletRuotsi

Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä - KKRUYHT, kurssi 1

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus (op)

4.0

Oppiaine

Ruotsi

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

Verkkokurssi 10.5.–17.6.2021 (ei lähiopetusta)

Verkko-opetusta 10.5.–16.6.2021 maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 16.30–19.45
- keskiviikkona 12.5., maanantaina 24.5. ja maanantaina 14.6. itsenäistä työskentelyä (ei oppitunteja)
- keskiviikkona 16.6. suullinen kuulustelu
- torstaina 17.6. kirjallinen Moodle-tentti, jonka voi tehdä milloin tahansa kurssilla ilmoitettavien aikarajojen puitteissa

Opetuksessa käytetään Zoom-verkkokokousjärjestelmää. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni, myös kamera on toiveena. Kuulustelussa kamera on pakollinen.

Lähtötaso

Kielitaito tasolla A2-B1 Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla (lukion päättöarvosana vähintään 7). 

Ennen kurssille ilmoittautumista kannattaa tehdä lähtötasotesti (Helsingin yliopiston sivu): https://www.avoin.helsinki.fi/oppimateriaalit/ruotsi/ruotsi_ohje.asp. Kun olet tehnyt ja lähettänyt testisi, käy läpi vastauksesi. Tarkastele, mitä osaat ja missä tarvitset harjoitusta. Löydätkö toistuvia virheitä, joista pääset harjoittelemalla? Jouduitko arvaamaan vaihtoehtojen välillä? Laskevatko kirjoitus- tai lyöntivirheet pistemäärääsi?

Vaadittavan lähtötason saavuttamiseksi suositellaan tarvittaessa valmennuskurssia tai itseopiskelua esim. Nätfräsch-verkkomateriaalin avulla

Edeltävät opinnot

Ennen ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän kurssille osallistumista tulee olla suoritettuina jonkin oppiaineen perusopinnot 25 op.

Yleiskuvaus

Opintojakso perustuu julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annettuun lakiin 424/2003, suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annettuun asetukseen 481/2003 sekä asetukseen yliopistojen tutkinnoista 794/2004.

Opintojakso koostuu kirjallisesta viestinnästä (2 op) ja suullisesta viestinnästä (2 op).

Opintojakso vastaa kaikkien Tampereen yliopiston kandidaatin tutkintojen ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän opintojaksoa (4 op).

Tavoitteet

Taitotaso B1-B2 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla

Tavoitteena on, että opiskelija osaa viestiä asiantuntijana suullisissa ja kirjallisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa ottaen huomioon tilanteen tavoitteen, osapuolet ja sisällön.

Ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • - kertoa opiskelustaan ja omasta alastaan
  • - kuvata ja selittää oman alansa ilmiöitä sekä määritellä käsitteitä
  • - ilmaista ja perustella mielipiteitään ja käsityksiään omaan alaansa liittyvistä kysymyksistä

Sisältö

Saavuttaakseen osaamistavoitteet opiskelija

  • - harjoittelee viestintää ja vuorovaikutusta erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa
  • - valitsee ja käyttää relevantteja tietolähteitä, referoi niitä ja viittaa niihin ja hankkii samalla tarvittavaa sanastoa ja fraseologiaa
  • - arvioi kriteerien perusteella omaa ja toisten viestintä- ja kielitaitoa ja antaa rakentavaa palautetta siitä

Suoritustapa      

Ohjattua opetusta verkossa enintään 52 oppituntia (à 45 min.), itsenäistä työskentelyä vähintään 56 tuntia. Opiskelijan keskimääräinen työmäärä 108 tuntia. 

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen, harjoitustöiden tekemistä sekä kirjallisen ja suullisen tentin hyväksyttyä suorittamista. Osaamistavoitteiden saavuttamiseksi opiskelijan on suositeltavaa osallistua opetukseen säännöllisesti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito arvioidaan erillisillä arvosanoilla arviointiasteikolla hylätty / tyydyttävät tiedot tai hyvät tiedot. Arvosana tyydyttävät tiedot vastaa viitekehyksen taitotasoa B1 ja arvosana hyvät tiedot taitotasoa B2. Arviointikriteerit; ks. taitotasokuvaukset teoksessa Elsinen R. & T. Juurakko-Paavola 2006: Korkeakouluopiskelijoiden ruotsin kielen taidon arviointi. HAMK, Hämeenlinna, s. 97-98.

Kuulustelut

Suullinen kuulustelu 16.6. ja uusinta 18.8.

Kirjallinen Moodle-tentti kurssin lopussa ja uusinta elokuussa 

Oppimateriaali

Verkkomateriaali. Opintojaksolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle.

Sanakirja sekä lukion tai vastaavan tason kielioppimateriaali.

Tampereen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet tutkinto-opiskelijana Tampereen yliopistossa, valitse ilmoittautumislomakkeella vaihtoehto ”Hinta TAU:n tutkinto-opiskelijalle 0,00 €”. Anna opiskelijanumerosi ilmoittautumislomakkeen kohdassa ”Lisätietoa järjestäjille”. Tarkistamme sen perusteella opinto-oikeutesi.

Katso myös

Jos koet ruotsin kielen taitosi puutteelliseksi kirjallisen ja suullisen viestinnän kurssille, voit osallistua ensin kurssille Ruotsin kielen valmentavalle kurssille KKRUPRE2 ja sen jälkeen loppukesällä järjestettävälle toiselle Ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän kurssille.


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

FM Maiju Vihonen

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

10.5.2021 - 17.6.2021

Ilmoittautuminen alkaa

25.3.2021

Ilmoittautuminen päättyy

26.4.2021

Kurssimaksu

155€