KieletRuotsi

Ruotsin kielen valmentava kurssi - KKRUPRE2

Laajuus (op)

2.0

Oppiaine

Ruotsi

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

Verkkokurssi (itsenäistä työskentelyä ohjatusti)

Verkkotyöskentelyä 24.5.–17.6.2021

Kurssin aloitusinfo julkaistaan tallenteena kurssin Moodle-alueella. Tehtävät tulevat Moodleen maanantaisin ja torstaisin (yhteensä 7  kertaa). Portfolion palautuspäivä on 17.6.2021.

Opiskelijan on mahdollista saada ohjausta opettajalta erikseen sovittuina aikoina.

Kurssi on mahdollista suorittaa myös omaan tahtiin. Portfolion palautuspäivät ovat silloin 16.8. ja 5.9.2021. Kurssin voi aloittaa milloin tahansa kesän aikana, mutta opettajan ohjaukseen on mahdollisuus vain 17.6. asti.

Kohderyhmä

Valmentava kurssi auttaa opiskelijaa saavuttamaan korkeakoulututkintoon kuuluvalla ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän opintojaksolla vaadittavan lähtötason (A2-B1). Opintojakso ei vastaa tutkintoon kuuluvia toisen kotimaisen kielen opintoja, vaan edeltää niitä.

Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille,

 • - joiden lukion päättötodistuksen ruotsin kielen arvosana on 7 tai heikompi ja 
 • - jotka ovat saaneet ruotsin kielen ylioppilaskokeesta korkeintaan arvosanan cum laude approbatur (c) tai eivät ole kirjoittaneet ruotsin kieltä lainkaan ja
 • - (joiden ruotsin kielen lähtötasotestin (https://moodle.tuni.fi/course/view.php?id=346) tulos jää alle 27 pisteen. Testin maksimipistemäärä on 40. Testin tekeminen on mahdollista vain Tampereen yliopiston ja muiden korkeakoulujen opiskelijoille.)

Tavoitteet

Taitotaso A2-B1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla

Ruotsin kielen valmentavan kurssin suoritettuaan opiskelija

 • - osaa kirjoittaa lyhyitä asiatekstejä ja ilmaista itseään suullisesti opiskelijan elämään liittyvissä tilanteissa tarkoituksenmukaisesti
  - osaa esim. kertoa itsestään ja aiemmista opinnoistaan, kuvailla yliopistoa opiskelupaikkana, kysyä, ilmaista mielipidettään ja perustella sitä lyhyesti
  - ymmärtää lyhyehkön tekstin keskeisen sisällön
  - osaa käyttää kielen keskeisiä perusrakenteita ja sanastoa tarkoituksenmukaisesti
  - osaa hyödyntää sanakirjoja ja muita apuvälineitä kielenoppimisen tukena

Sisältö

Kurssilla opiskelija

 • - pohtii omaa kielenoppimistaan ja kielenoppimisen strategioitaan kirjoittamalla oppimispäiväkirjaa
 • - kirjoittaa lyhyitä asiatekstejä ja harjoittelee suullista vuorovaikutusta sekä hankkii ja harjoittelee niissä tarvittavaa sanastoa ja kielioppia
  - harjoittelee sanakirjojen ja muiden apuvälineiden käyttöä kirjoittamisen ja puhumisen tukena
  - antaa rakentavaa palautetta toisten opiskelijoiden teksteistä ja harjoitustehtävistä

 • Opetuskielenä suomi ja ruotsi.

Suoritustapa      

Itsenäistä työskentelyä. Opiskelijoilla mahdollisuus opettajan ohjaukseen sovittuina aikoina. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista itsenäistä työskentelyä, harjoitustöiden tekemistä ja portfolion hyväksyttyä suorittamista. 

Arvosana: hyväksytty - hylätty.


Kuulustelut

Suoritustapana portfolio

Oppimateriaali

Verkkomateriaali. Opintojaksolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle.

Opintojakson laajuus

2 opintopistettä (vastaa keskimäärin 54 tuntia opiskelijatyötä)

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 105 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 10.5.2021. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Valmentavan kurssin jälkeen voit osallistua Ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän opintojaksolle KKRUYHT (huom. edeltävinä opintoina vaaditaan jonkin oppiaineen perusopinnot 25 op).

Ruotsin kielen valmentava kurssi soveltuu myös lukiolaisille ja abiturienteille, jotka haluavat kerrata ruotsin kielen perusrakenteita ja sanastoa sekä harjoitella asiatekstien kirjoittamista.


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

FM Maiju Vihonen

Opintopisteet

2

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

24.5.2021 - 5.9.2021

Ilmoittautuminen alkaa

26.3.2021

Ilmoittautuminen päättyy

9.8.2021

Kurssimaksu

105€

Ilmoittaudu