KieletItalia

Italian alkeiskurssi 1

Laajuus (op)

3.0

Oppiaine

Italia

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Helsingin yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)

Ryhmäopetusta verkossa 17.5–30.6.2021 maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 16.30–19.15

Opetuksessa käytetään Edmodo-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousjärjestelmää. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni. Kamera ei ole  välttämätön.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole aiemmin opiskelleet italian kieltä.

Tavoitteet

  • - tutustua italian kielen perusteisiin
  • - osata kertoa itsestään ja arkipäivästään
  • - selvitä arkielämän tilanteissa, mm. pienet ostokset, ravintola, lipun osto
  • - ymmärtää helpohkoa puhetta

Sisältö

Italian alkeiskurssi 1:n aihepiirit: esittäytyminen, kaupungilla liikkuminen ja asioiminen, kellonajat, vapaa-ajan vietto ja mieltymykset.
Harjoiteltavat taidot: Opintojaksolla harjoitellaan kaikkia kielitaidon osa-alueita.
Työ- ja toimintamuodot: Opintojaksolla työskennellään pareittain ja pienryhmissä sekä tehdään kuuntelu- ja kirjoitustehtäviä.
Jokaiseen opetuskertaan sisältyy mm. suullisia harjoituksia ryhmässä ja pareittain Zoom-videopuhelun kautta sekä verkkotehtäviä Edmodo-oppimisympäristössä.

Suoritustapa

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn sekä loppukoe. Ohjattua opiskelua verkossa 48 oppituntia (à 45 min.) ja itsenäistä opiskelua 33 tuntia. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 75 %:iin opetustunneista.

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin. Arvosana: hyväksytty - hylätty.

Kuulustelut

Loppukokeen ja uusintakuulustelun ajankohdat ilmoitetaan kurssilla.

Oppimateriaali

Imperato, Kuusela, Meurman & Feroldi: Bella vista 1 (SanomaPro). Kappaleet 0-8.

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 155 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 125 €. Helsingin yliopiston yliopistomaksun 30 € opiskelija maksaa Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 155 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 3.5.2021. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Alkeiskurssi 1:n jälkeen voit jatkaa opiskelua alkeiskurssi 2:lla,, joka järjestetään elokuussa..


Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

FM Jenni Kaario

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

17.5.2021 - 30.6.2021

Ilmoittautuminen alkaa

25.3.2021

Ilmoittautuminen päättyy

16.5.2021

Kurssimaksu

155€

Ilmoittaudu