KieletItalia

Italian alkeistason keskustelukurssi

Laajuus (op)

2.0

Oppiaine

Italia

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Helsingin yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)

Ryhmäopetusta verkossa 17.5.–14.6.2021 seuraavasti: 

17.5., 24.5., 26.5. ja 31.5. klo 17.00–19.45
2.6., 7.6., 9.6. ja 14.6. klo 17.00–19.30

Opetuksessa käytetään Zoom-verkkokokousjärjestelmää. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni.

Opettaja

FM Katri Kuusela

Edeltävät opinnot

Lähtötaso: Taitotaso A1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla. Alkeiskurssit 1 ja 2 tai vastaavat tiedot.

Tavoitteet

  • - puhetaidon kehittäminen erilaisissa viestinnällisissä tilanteissa
  • - saavuttaa varmuutta omaan suulliseen ilmaisuun
  • - vahvistaa sekä täydentää sanaston hallintaa

Sisältö

Italian alkeistason keskustelukurssin aihepiirejä ovat muun muassa arki, opiskelu, harrastukset, matkailu, ruoka ja ajankohtaiset aiheet. Kurssilla harjoitellaan italian kielen puhumista ja kuuntelemista. Opintojaksolla työskennellään Zoom-videopuhelun kautta pareittain ja pienryhmissä.

Suoritustapa

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn sekä kotitehtävien tekeminen. Ohjattua opetusta 28 tuntia (à 45 min.) ja itsenäistä työskentelyä 26 tuntia. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 75 %:iin opetustunneista.

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin.

Arvosana: hyväksytty-hylätty.

Oppimateriaali

Opettajan jakama materiaali

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 115 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 95 €. Helsingin yliopiston yliopistomaksun 20 € opiskelija maksaa Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 115 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 3.5.2021. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.


Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Katri Kuusela

Opintopisteet

2

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

17.5.2021 - 14.6.2021

Ilmoittautuminen alkaa

25.3.2021

Ilmoittautuminen päättyy

16.5.2021

Kurssimaksu

115€

Ilmoittaudu