KieletItalia

Käytännön italian kurssi

Laajuus (op)

2.0

Oppiaine

Italia

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Helsingin yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)

Ryhmäopetusta verkossa 19.5.–21.6.2021 seuraavasti: 

19.5., 27.5., 3.6., 10.6., 16.6., 17.6. ja 21.6. klo 17–19.45 paitsi viimeisellä kerralla klo 17.00–20.00

Opetuksessa käytetään Zoom-verkkokokousjärjestelmää. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni. 

Edeltävät opinnot

Lähtötaso: Taitotaso A2 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla. Jatkokurssi 2 tai vastaavat taidot, esim. lukiosta saadut hyvät taidot (esim. lukion lyhyt italia).

Tavoite

Käytännön italian kurssin tavoitteena on harjaannuttaa suullista ilmaisua ja laajentaa sanavarastoa tekstien avulla.

Sisältö

Aihepiirit: mm. yhteiskunta, vapaa-aika, koulu, työ, perhe, internet.
Työ- ja toimintamuodot: Kurssilla työskennellään pareittain ja ryhmissä.

Suoritustapa

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn sekä kotitehtävien tekeminen. Lähiopetusta 26 tuntia ja itsenäistä työskentelyä 28 tuntia. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 75 %:iin lähiopetustunneista.

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin.

Arvosana: hyväksytty-hylätty.

Oppimateriaali

Opettajan jakama materiaali. 

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 115 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 95 €. Helsingin yliopiston yliopistomaksun 20 € opiskelija maksaa Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 115 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 5.5.2021. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.


Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

FM Katri Kuusela

Opintopisteet

2

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

19.5.2021 - 21.6.2021

Ilmoittautuminen alkaa

26.3.2021

Ilmoittautuminen päättyy

18.5.2021

Kurssimaksu

115€

Ilmoittaudu