KieletEspanja

Espanja III - KKES3

Laajuus (op)

4.0

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)

Ryhmäopetusta verkossa 17.5.–23.6.2021 maanantaisin ja, keskiviikkoisin klo 16.30–20.00

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousjärjestelmää. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni.

Edeltävät opinnot

Espanja II, Espanjan kielen alkeiskurssi II tai vastaavat tiedot (esim. 3-4 lukiokurssia tai DELE perustaso). Sekä suullinen että kirjallinen osaaminen taitotasolla A1.2. Opiskelija osaa esittäytyä ja kertoa jotakin itsestään tai läheisestä ihmisestä. Hän ymmärtää taitotasolleen mukautettua kertovaa tai muun tyyppistä tekstiä ja osaa kysyä siihen liittyvistä yksityiskohdista.

Tavoitteet

Taitotaso A2.1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla

Espanja III -opintojakson käytyään opiskelija

- osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti arkipäivän tilanteissa menneessä ja tulevassa ajassa
- osaa tunnistaa espanjalaisen ja suomalaisen tapakulttuurin eroja sekä joitain espanjankielisen maailman elämän ja kulttuurin tunnusmerkkejä
- osaa yhdistää ajatuksia toisiinsa erilaisin sidoskeinoin
- hallitsee mm. adjektiivin taivutuksen, pronominit, preteritin ja imperfektin käytön erot.

Sisältö

Osaamistavoitteet saavuttaakseen opiskelija harjoittelee säännöllisesti ryhmässä. Hän omaksuu ja hyödyntää puheena olevien teemojen sanastoa ja  kommunikaatiomalleja omissa kirjallisissa ja suullisissa tuotoksissaan. Keskustelu- ja kirjoitustehtävistä suoriutumisesta hän myös saa ja antaa palautetta toisille.  

Lisäksi tehdään:

- rakenneharjoituksia
- kuullunymmärtämisharjoituksia
- puheharjoituksia pareittain ja ryhmässä
- kirjoitusharjoituksia. 

Erityisesti syvennytään verbioppiin ja perehdytään myös espanjankielisen maailman kulttuuriin. Opiskelija osaa viestiä asumisesta ja  matkustamisesta, perheen elämästä, toimia puhelintilanteessa sekä selviytyy lääkärissäkäynnistä, osaa kertoa toiveistaan ja henkilökohtaisista tavoitteistaan.

Suoritustapa

Pienryhmäopetusta verkossa 52 oppituntia (à 45 min.) sekä itsenäistä työskentelyä noin 56 tuntia. Opintojakson arvosanan perusteina ovat aktiivinen osallistuminen suullisiin harjoituksiin sekä sovitut harjoitustyöt ja lopputentti. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään noin 80 %:iin lähiopetustunneista.

Numeroarviointi asteikolla 1–5.

Oppimateriaali

Rambla Lop, Ahlava, Warjus, Hämäläinen, Kemppainen: Ventana 3 (kappaleet 0–4) sekä opettajan Moodlessa jakama materiaali.
Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Vastaavuus

Opintojakso on Tampereen yliopiston Kielikeskuksen espanjan kielen opetussuunnitelman mukainen (KKES3).

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 155 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 3.5.2021. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Voit jatkaa opiskelua kurssilla Espanja IV, joka alkaa 26.7.2021.


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

FM Tommi Ingalsuo

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

17.5.2021 - 23.6.2021

Ilmoittautuminen alkaa

27.3.2021

Ilmoittautuminen päättyy

16.5.2021

Kurssimaksu

155€

Ilmoittaudu