KieletEspanja

Espanja II - KKES2

Laajuus (op)

4.0

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)

Ryhmäopetusta verkossa 27.7.–2.9.2021 tiistaisin ja torstaisin klo 16.30–20.00

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousalustaa. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni.

Edeltävät opinnot

Espanja I, Espanjan kielen alkeiskurssi I tai vastaavat taidot, esim. peruskoulussa opiskellut alkeet tai 1-2 lukiokurssia. Opiskelija selviytyy auttavasti rutiininomaisista asiointitilanteista, sekä osaa kertoa yksinkertaisin lausein preesensissä, perfektissä tai futuurissa itsestään ja perheestään. Sekä suullinen että kirjallinen osaaminen taitotasolla A1.

Tavoitteet

Taitotaso A1.2  eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla

Espanja II -opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • - ymmärtää ja osaa tuottaa yksinkertaista, tuttuihin asioihin liittyvää yleiskieltä, myös perfektissä ja futuurissa
    - osaa kertoa päivärutiineistaan, osaa kuvailla ja vertailla
    - osaa havainnoida ja koota itselleen olennaista tietoa (taitotasolleen mukautetuista tarinoista ja keskusteluista) sekä esittää sitä koskevia kysymyksiä.

Sisältö

Osaamistavoitteet saavuttaakseen opiskelija harjoittelee säännöllisesti lukemista ja ääntämistä ryhmässä, omaksuu sanastoa ja kommunikaatiomalleja vuorovaikutuksessa toisten osallistujien kanssa ja tekee myös yksinkertaisia kirjallisia tehtäviä espanjaksi.

Tehdään käännös- ja rakenneharjoituksia sekä harjoitellaan kuullun ymmärtämistä ja suullista ilmaisua.

Oppimateriaali

Ahlava, Hämäläinen, Mendoza Santana, Rambla Lop, Warjus: Ventana 2 ja opettajan Moodlessa jakama materiaali.
Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Vastaavuus

Opintojakso on Tampereen yliopiston Kielikeskuksen espanjan kielen opetussuunnitelman mukainen (KKES2).

Suoritustapa

Pienryhmäopetusta verkossa 52 oppituntia (à 45 min.), itsenäistä työskentelyä noin 56 tuntia. Kurssin arvosana perustuu kurssin lopussa suoritettavaan kirjalliseen kokeeseen. Suullista kielitaitoa arvioidaan jatkuvasti mm. kurssilla pidettyjen harjoitusten sekä osoitetun tuntiaktiivisuuden perusteella. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään noin 80 %:iin opetustunneista.

Numeroarviointi asteikolla 1–5.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 155 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 31.5.2021. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Kurssin suoritettuasi voit jatkaa espanjan opiskelua syyslukukaudella kurssilla Espanjan kielen jatkokurssi I.


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

FM Tommi Ingalsuo

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

27.7.2021 - 2.9.2021

Ilmoittautuminen alkaa

27.3.2021

Ilmoittautuminen päättyy

26.7.2021

Kurssimaksu

155€